Đảng bộ xã Kim Thạch: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

08:31, 26/01/2018

BHG - Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ xã Kim Thạch (Vị Xuyên) xác định là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN trên địa bàn. Năm 2017, Đảng bộ đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng và phát triển đảng viên mới; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức cho đảng viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đảng viên Chi bộ thôn Bản Thẳm biểu quyết bầu cử chức danh Trưởng thôn.
Đảng viên Chi bộ thôn Bản Thẳm biểu quyết bầu cử chức danh Trưởng thôn.

Đảng bộ xã hiện có 285 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ (trong đó có 8 chi bộ thôn, bản).  Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi ủy, chủ động nắm bắt tư tưởng, chính trị trong đảng viên và quần chúng nhân dân; đồng thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và triển khai các nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân… Trong năm 2017, BCH Đảng bộ xã đã ban hành 72 báo cáo, 15 kết luận, 14 chương trình, 7 nghị quyết, 25 quyết định, 17 kế hoạch; tổ chức 11 Hội nghị BCH Đảng bộ, triển khai chương trình trọng tâm đến các chi bộ và thực hiện tốt Bộ công cụ đánh giá đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; tổ chức cam kết thực hiện và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình công tác trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…; trong năm, kết nạp được 11 đảng viên mới; giới thiệu, xác minh lý lịch cho 16 trường hợp.

Trong công tác dân vận, luôn tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia Chương trình xây dựng Nông thôn mới… Công tác tuyên giáo được đẩy mạnh; cán bộ, công chức viên chức đã triển khai thực hiện bản đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và  tổ chức thành công Hội thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi bộ trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã và nghị quyết từng chi bộ; giám sát Đề án Xây dựng chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng Nông thôn mới…

Đồng chí Vi Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Một trong những thành công trong năm 2017 là: Chúng tôi đã thực hiện tốt Kế hoạch 170 của BTV Huyện ủy về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020; Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy và nội dung, chương trình Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Theo đó, BTV Đảng ủy xã đã thống nhất quan điểm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách chi bộ. Đảm bảo mọi điều kiện để để các chi bộ tổ chức thành công Đại hội. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng chỉ đạo thành công Kế hoạch của Huyện ủy về việc “Tinh gọn chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn”. Ngày 5.12.2017, các chi bộ thôn, bản đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cộng đồng dân cư nhiệm kỳ 2015 – 2017 và bầu cử chức danh Trưởng thôn (là Bí thư chi bộ) nhiệm kỳ 2017 – 2020 thành công tốt đẹp”.

An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lời dạy của Bác soi đường chúng ta đi

BHG - Với mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc nói riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, là tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Lời dạy của Người như một "mệnh lệnh" trái tim, hiệu triệu mọi người cùng chung tay, góp sức, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng một Hà Giang đổi mới và phát triển. 

30/12/2017
Mèo Vạc sau một năm thực hiện chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng cỏ

BHG - Nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, nâng cao thu nhập cho người dân góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 20.4.2016 về việc chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng cỏ gắn với nuôi bò hàng hóa, giai đoạn 2016 – 2020. Ngay khi Nghị quyết ban hành, đã có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sự đồng lòng của người dân đã có những kết quả đáng khích lệ.

29/12/2017
Quang Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ  huyện nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội (NQĐH) được cấp ủy các cấp ở Quang Bình cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, sát thực và khả thi. Trong đó, đặc biệt chú trọng khắc phục những,  hạn chế ở cơ sở, lĩnh vực, tạo dấu ấn tích cực về thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

26/01/2018
Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Bạch Đích

BHG - Năm 2018, Đảng bộ xã Bạch Đích (Yên Minh) tiếp tục xác định mục tiêu tập trung triển khai 5 chương trình trọng tâm và 25 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đã ban hành. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu: Phát triển văn hóa, KT - XH, QP – AN;  Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

26/01/2018