Sảng Tủng phát huy vai trò người có uy tín thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Thứ Ba, 22/10/2019, 08:48 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn xã Sảng Tủng (Đồng Văn) đã tích cực đẩy mạnh vai trò hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân. Tại địa phương, họ luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển KT-XH; giúp người dân xoá đói, giảm nghèo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước đưa xã Sảng Tủng trở thành điểm sáng của huyện trong Cuộc vận động toàn dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Người có uy tín thôn Séo Lủng B vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Người có uy tín thôn Séo Lủng B vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Người uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối giữa chính quyền cấp cơ sở với cộng đồng thôn, bản; đây còn là lực lượng cốt cán, tiên phong trong vận động, gương mẫu trên các lĩnh vực và có nhiều công lao đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa. Họ đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng nhân dân chấp hành tốt các quy định trong quy ước, hương ước thôn, bản.

Với trên 90% người dân là đồng bào dân tộc Mông, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Sảng Tủng luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ xã đến cơ sở. Thông qua các buổi sinh hoạt thôn, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bài trừ các tập tục mê tín dị đoan; ăn ở hợp vệ sinh; không tin, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền, lôi kéo trái pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương... Bằng việc phát huy vai trò của người có uy tín tại địa phương một cách sáng tạo, đến nay, trên địa bàn xã  không còn xảy ra trường hợp nào tổ chức đám cưới, đám tang dài ngày, lãng phí. Người dân tại các thôn trong xã đã nhận thức được ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống văn minh chính là phục vụ cho đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính gia đình họ.

Được đánh giá là thôn đi đầu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của xã Sảng Tủng; thôn Séo Lủng B đã phát huy hiệu quả vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong thôn. Anh Thào Súa Ly, người dân thôn Séo Lủng B, chia sẻ: “Trong thôn có 4 dòng họ cùng chung sống, trước đây chỉ có dòng họ Thào là đồng ý đưa người mất vào áo quan và cam kết với chính quyền thực hiện ăn sạch, uống sạch. Tuy nhiên, những năm gần đây, được sự vận động, tuyên truyền tích cực của địa phương, người dân trong thôn đã thay đổi những suy nghĩ lạc hậu, lâu đời; cả 4 dòng họ đã nghiêm túc thực hiện theo”.

Ông Ly Mí Sử là già làng có uy tín trong thôn, cho biết: “Cùng với MTTQ, cấp ủy, chính quyền địa phương; những già làng như chúng tôi thường xuyên đến từng nhà vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu. Đến nay, người dân đều tự ý thức được và thực hiện đúng với những gì được tuyên truyền, phổ biến. Bộ mặt toàn thôn đã đổi mới rất nhiều, khang trang, sạch đẹp hơn; người dân sống tích cực, lành mạnh, giữ gìn vệ sinh; đời sống vật chất và tinh thần đều được nâng lên rõ rệt”.

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng là không nhỏ. Thực tế, những già làng, người có uy tín đã khẳng định được sự ưu tú của mình và đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển địa phương một cách toàn diện. Đồng chí Vũ Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Sảng Tủng cho biết: “Cấp ủy, chính quyền xã đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người có uy tín phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy vai trò là cầu nối vững chắc giữa nhân dân và chính quyền cơ sở, giữa ý Đảng với lòng dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động xã hội trên địa bàn”.

Bài, ảnh: VĨNH HÀ

.