123
Bế giảng các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ vừa học vừa làm) tại Yên Minh và Mèo Vạc - Báo Hà Giang điện tử

Bế giảng các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ vừa học vừa làm) tại Yên Minh và Mèo Vạc

Thứ Tư, 23/05/2018, 15:55 (GMT+7)

BHG - Trong 2 ngày 21-22.5, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ vừa học vừa làm) tại các huyện Yên Minh và Mèo Vạc. Dự bế giảng có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Minh, Mèo Vạc cùng các học viên…

Đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh trao Giấy khen cho 9 học viên lớp B87 huyện Yên Minh đạt thành tích tốt trong khóa học.
Đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh trao Giấy khen cho 9 học viên lớp B87 huyện Yên Minh đạt thành tích tốt trong khóa học.

Tham gia lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính mở tại huyện Yên Minh có 93 học viên, Mèo Vạc có 97 học viên. Các học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại phòng, ban ngành, đoàn thể và các xã của huyện. Các học viên được trang bị những kiến thức lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị của địa phương; từ đó vận dụng vào thực tiễn đển thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều tốt nghiệp, trong  đó có nhiều học viên đạt loại Giỏi, Khá…

Tin,ảnh: Nguyễn Thị Gấm (Trường Chính trị tỉnh)

.