123
Phát huy vị trí, vai trò Báo in trong thời đại bùng nổ thông tin - Báo Hà Giang điện tử

Phát huy vị trí, vai trò Báo in trong thời đại bùng nổ thông tin

Thứ Ba, 22/05/2018, 07:42 (GMT+7)

BHG - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện kỹ thuật đã ảnh hưởng không nhỏ đến Báo in, tuy nhiên một thực tế trong giai đoạn hiện nay, báo in vẫn tiếp tục giữ được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Đặc biệt báo, tạp chí của Đảng luôn được khẳng định là tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, phóng viên Báo Hà Giang thường xuyên đọc Báo in.

Cán bộ, phóng viên Báo Hà Giang thường xuyên đọc Báo in. Ảnh: THIÊN THANH

 

Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng về vị trí, vai trò của báo, tạp chí đối với sự phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước và của tỉnh, ngày 25.4.2008 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về “Mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Giang”, qua 10 năm triển khai thực hiện, đại đa số các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức rõ tầm quan trọng của báo Đảng là những ấn phẩm quan trọng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tài liệu cung cấp những thông tin chính thống, chuẩn xác các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm, nhận thức sai trái, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cùng những vấn đề tiêu cực, bức xúc nảy sinh trong thực tiễn đời sống xã hội, cung cấp những kiến thức cần thiết phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thông qua việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, nhân dân các dân tộc Hà Giang đã đoàn kết, chủ động, hăng hái tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Nhiều Đảng bộ thực hiện tốt công tác mua, đọc và học tập làm theo báo, tạp chí của Đảng qua 10 năm thực hiện Chỉ thi 05 của Tỉnh ủy, tiêu biểu như: Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng bộ huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì; số lượng chi, Đảng bộ đặt mua báo Nhân dân và Tạp chí Xây dựng Đảng có chiều hướng tăng trong các năm gần đây. Đến thời điểm hiện nay, việc duy trì tổ chức cho đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức đọc báo theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc dành thời gian ít nhất 15 - 30 phút hàng ngày để đọc báo Đảng đã được hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện; nhiều người dân tích cực, chủ động tìm đọc báo, tạp chí tại hệ thống Thư viện, Tủ sách pháp luật - chính trị…

Các báo, tạp chí của Đảng được cán bộ Phòng Bạn đọc lưu trữ khoa học, đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu thông tin.
Các báo, tạp chí của Đảng được cán bộ Phòng Bạn đọc lưu trữ khoa học, đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu thông tin. Ảnh: TIẾN CHIẾN

Tuy nhiên, qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá: còn có một số chi, Đảng bộ cơ sở chưa quan tâm đặt mua báo, tạp chí theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy, nhất là Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Xây dựng Đảng còn đạt tỷ lệ thấp, như Đảng bộ thành phố Hà Giang, Quản Bạ, Đồng Văn tỷ lệ mua Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Xây dựng Đảng cho các chi, Đảng bộ trực thuộc mới đạt từ 18% đến trên 22%. Bên cạnh đo, công tác phát hành báo đến các thôn, bản ở một số địa phương chưa thực sự được quan tâm, do đó thời gian để báo chí đến được đúng đối tượng sử dụng còn bị kéo dài; việc khai thác, sử dụng báo, tạp chí có lúc, có nơi, tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa đạt hiệu quả; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa quan tâm đọc và nghiên cứu trên báo Đảng, nhất là Báo in, những hạn chế này có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cho rằng chỉ cần đọc Báo điện tử là đủ nên chưa dành nguồn kinh phí cần thiết để đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định.

Chúng ta không hề phủ nhận vai trò của Báo mạng Internet hoặc những thông tin trên các trang mạng xã hội, đó là thông tin nhanh và phản hồi nhanh, vai trò này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn của báo chí của Việt Nam hiện nay. Song, với điều kiện thực tiễn của tỉnh Hà Giang, thì việc dừng mua Báo in, sử dụng tra cứu thông tin qua Báo Internet và mạng xã hội của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là chưa đúng, chưa đủ và chưa phù hợp; chúng ta đều biết các thế lực phản động, thù địch luôn tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Internet để chống phá Đảng và Nhà nước, trong đó tập trung trọng điểm vào vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế nhận thức về lý luận và chính trị. Một vấn đề đáng lưu ý đó là Internet, đặc biệt là các mạng xã hội dẫn đến tình trạng bùng nổ thông tin, không chỉ báo chí hay các nguồn thông tin khác, mà ngay cả công chúng cũng có thể sản xuất, phát tán thông tin một cách nhanh chóng và tốn ít chi phí; chính vì vậy, trong thế giới Internet đầy rẫy thông tin mà không phải tất cả đều chính xác, những gì họ có thể là viết lại hoặc sao chép những thông tin của nhau… những thông tin không chính xác hoặc có chính xác nhưng phiến diện một chiều, nhất là những vấn đề nhạy cảm, thông tin nóng thường được sao chép và chia sẻ với tốc độ chóng mặt, những vấn đề nêu trên gây cảm giác nhàm chán cho người đọc, chưa kể có thể gây ra sự hiểu lầm, tạo sự cảnh giác, quá khích đối với người dân, điều đó có thể dẫn đến hành động sai lầm... Báo in khác Báo Internet ở chỗ, thông tin đưa ra luôn được kiểm chứng, nó không cung cấp cho độc giả những thông tin giả mạo hay gây ngờ vực, Báo in chiếm được sự tin cậy của độc giả không phải ở sự nhanh nhạy mà là ở chất lượng.

Để khắc phục hạn chế trong việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng và loại trừ tư tưởng ở một số cơ quan, đơn vị chỉ chú trọng sử dụng Báo điện tử, không quan tâm sử dụng tạp chí và Báo in, một yêu cầu cần được thực hiện tốt, đó là: Cấp ủy Đảng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo tổ chức đảng, đơn vị thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc, quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; quan tâm chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị mình thực hiện mua báo theo hình thức tập trung, chỉ đạo sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí dành cho việc mua báo, tạp chí của Đảng, kiên quyết xử lý tình trạng sử dụng kinh phí mua báo không đúng mục đích.

Vấn đề đặc biệt quan trọng nữa, đó là Báo in nói chung và Báo in của Hà Giang nói riêng cần chủ động đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Vi Quý Thảo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.