123
Mèo Vạc: Triển khai Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên - Báo Hà Giang điện tử

Mèo Vạc: Triển khai Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên

Thứ Sáu, 16/06/2017, 11:19 (GMT+7)

BHG- Chiều 14.6, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị Triển khai Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Với mục đích: Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “Xây và chống”; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong đánh giá và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phương pháp công tác tốt,  tiên phong, gương mẫu…

Việc triển khai Bộ công cụ giúp cán bộ, đảng viên các cơ quan chuyên môn khối Ủy ban có thể tự đánh giá qua Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; lấy cán bộ, đảng viên làm trung tâm, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của người đứng đầu trong triển khai thực hiện; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ngay từ cơ sở, trong từng cán bộ, đảng viên.

Minh Huệ (huyện Mèo Vạc)

.