Văn phòng Tỉnh ủy và xã Tả Phìn ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế hộ

Thứ Hai, 13/03/2017, 15:22 (GMT+7)

BHG - Sáng 10.3, Đảng ủy xã Tả Phìn (Đồng Văn) tổ chức họp Ban Thường vụ để triển khai một số chương trình công tác trọng tâm của năm 2017. Tham dự có đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, ban ngành của huyện phụ trách xã và một số cơ quan đoàn thể của xã.

Tại cuộc họp, Đảng ủy xã báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2017; duyệt báo cáo quý I của UBND và các tổ chức đoàn thể, và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Lễ ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tếhộ giữa Văn phòng Tỉnh ủy,UBND xã Tả Phìn và hộ thực hiện
Lễ ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tếhộ giữa Văn phòng Tỉnh ủy,UBND xã Tả Phìn và hộ thực hiện

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quang Minh tham gia ý kiến cụ thể về phương thức xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2017, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình khởi nghiệp thanh niên, các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao hoạt động trung tâm cải cách hành chính công, một cửa điện tử; cách tổ chức thực hiện, phân công công tác trong Ban Thường vụ, chương trình y tế về chăm sóc sức khỏe trong nhân dân và phòng dịch H7N9; mô hình tự quản trong thanh niên và người lao động, chú trọng công tác giáo dục duy trì sĩ số học sinh.

Thực hiện theo Quyết định số 247-QĐ/TU ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị của tỉnh phụ trách, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Tỉnh ủy và xã Tả Phìn đã ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế hộ để thực hiện dự án chăn nuôi lợn với trị giá hợp đồng là 73 triệu đồng trong 5 năm.

Dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy đã khảo sát giúp đỡ thêm một mô hình chăn nuôi bò sinh sản trị giá 50 triệu đồng; tài trợ 1 tivi cho chương trình họp giao ban trực tuyến về xã; khảo sát và tài trợ 1 máy ấp trứng cho hộ chăn nuôi gà giống địa phương, cử cán bộ giúp đỡ kỹ thuật tác nghiệp cho trang thông tin điện tử của Đảng bộ xã...

 Lê Khắc Cường,

(Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang)

.