5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông (2016 - 2020)

Thứ Ba, 02/03/2021, 21:52 (GMT+7)

BHG - Trải qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông (2016 - 2020), được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tốt, trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ được nâng cao, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương... Để nhìn lại quá trình vượt qua nhiều khó khăn, thách thức ấy, mời quý vị và các bạn theo dõi bộ phim phóng sự 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông (2016 - 2020) do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sản xuất.

 

 

 

.