TAND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thứ Ba, 09/02/2021, 14:46 (GMT+7)

Xuân 2021 - Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TƯ ngày 02.6.2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, kết luận, văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020 bám sát vào công tác lãnh, chỉ đạo của TAND tối cao và của tỉnh; xác định giải pháp đột phá tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư TƯ Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng tập thể cán bộ TAND tỉnh Hà Giang.
Bí thư TƯ Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng tập thể cán bộ TAND tỉnh Hà Giang.

Để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng và tỷ lệ giải quyết các vụ việc, TAND tỉnh đã tập trung hoàn thiện thể chế tại đơn vị, tăng cường trao đổi nghiệp vụ giữa TAND tỉnh với TAND cấp huyện thông qua giao ban trực tuyến hàng tháng, Ủy ban Thẩm phán ban hành kịp thời nhiều thông báo quan điểm những vấn đề nghiệp vụ có vướng mắc, tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, ứng dụng CNTT vào các quy trình, thủ tục hành chính hỗ trợ cho hoạt động xét xử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan đến đến Tòa án liên hệ công việc, tăng cường công bố công khai bản án, đổi mới công tác kiểm tra nghiệp vụ theo hướng kiểm tra theo chuyên đề, vụ việc, kiểm tra đột xuất…

Chánh án TAND tỉnh Chu Thành Quang trao Quyết định bổ nhiệm, điều động chức vụ Chánh án TAND cấp huyện.
Chánh án TAND tỉnh Chu Thành Quang trao Quyết định bổ nhiệm, điều động chức vụ Chánh án TAND cấp huyện.

Năm 2020, TAND hai cấp đã giải quyết 2.301/2.392 vụ việc thụ lý, đạt tỷ lệ 96%, đang giải quyết 91 vụ việc, số án tạm đình chỉ là 13 vụ, chiếm 0,54% tổng số án thụ lý; phối hợp với Viện KSND tổ chức 14 phiên tòa xét xử lưu động, 49 phiên tòa rút kinh nghiệm. Số vụ việc hòa giải thành trong giải quyết các vụ việc dân sự là 1.170/1.794 vụ việc, đạt 65%; số vụ án đối thoại thành trong giải quyết các vụ án hành chính là 2/18 vụ, đạt 11%; thực hiện công bố 1.582 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Cụ thể: TAND hai cấp đã giải quyết 446/447 vụ án hình sự với 780/782 bị cáo, đạt tỷ lệ giải quyết về số vụ là 99,8%; 1.794/1.873 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, đạt tỷ lệ giải quyết là 96%; 18/29 vụ án hành chính, đạt tỷ lệ giải quyết là 62%; 33/33 hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp hành chính, đạt tỷ lệ 100%. So với năm 2019, số vụ việc TAND hai cấp phải giải quyết tăng 398 vụ việc, số vụ việc đã giải quyết tăng 412 vụ việc; tỷ lệ giải quyết các vụ việc đều tăng; số án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm 9 vụ, giảm 0,54%; hòa giải thành tăng 164 vụ việc…

Gặp mặt Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 (08/3/1910 - 08/3/2020) ngành TAND.
Gặp mặt Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 (08/3/1910 - 08/3/2020) ngành TAND.

Nhìn chung, công tác giải quyết các vụ án của TAND hai cấp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không có vụ án quá hạn luật định; tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức thấp nhất. TAND hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; các phán quyết của Hội đồng xét xử căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo, người làm chứng, nguyên đơn, bị đơn, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để ban hành những bản án, quyết định đúng pháp luật, được dư luận xã hội đồng tình. Chất lượng các bản án, quyết định của Tòa án được bảo đảm nên không có bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án…

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, TAND tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đơn vị, tổ chức Đảng và các tổ chức, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nhiều năm liền, Đảng bộ TAND tỉnh được công nhận danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc. Lãnh đạo TAND tỉnh đã tập trung thực hiện công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi đó là nhiệm vụ cơ bản tạo nên sức mạnh của TAND hai cấp.

Với mục tiêu xây dựng TAND hai cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác TAND, thời gian tới, TAND hai cấp tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành; nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án; kiên quyết không để xảy ra trường hợp kết án oan người không phạm tội và bỏ lọt tội phạm; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chu Thành Quang Chánh án TAND tỉnh 

 

.