123
Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới - Báo Hà Giang điện tử

Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Thứ Tư, 28/02/2018, 17:21 (GMT+7)

BHG - Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới về lựa chọn các xã điểm xây dựng Nông thôn mới (NTM) từng giai đoạn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động chỉ đạo các cơ sở dạy nghề, ưu tiên mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động ở các xã thuộc Đề án xây dựng NTM.

Kết quả, trong 5 năm qua, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng (từ 29% năm 2012 lên trên 38% năm 2017), tổng số lao động được đào tạo 79.508 người, trong đó, đào tạo cho các xã đạt chuẩn NTM 16.201 người. Một số địa phương đạt kết quả cao trong dạy nghề cho lao động ở các xã NTM như: Thành phố Hà Giang 2.774 lao động, huyện Bắc Quang 2.528 lao động, Vị Xuyên 2.447 lao động. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành có nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau đào tạo nghề như: Hỗ trợ người lao động vay vốn để khởi nghiệp; hỗ trợ giới thiệu việc làm, tổ chức Hội chợ việc làm. Trong lĩnh vực phi nông nghiệp, có trên 50% lao động sau tốt nghiệp có việc làm; một số nghề như dệt thổ cẩm, đan lát thủ công, chế biến chè, xây dựng dân dụng… lao động có việc làm đạt trên 80%. Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 75% lao động sau khi học xong đã vận dụng được những kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.

Các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, khảo sát lực lượng lao động tại 40 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh nhằm phân loại, đánh giá nhu cầu học nghề, làm cơ sở đào tạo; xây dựng mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tập trung ưu tiên đối với các xã điểm xây dựng NTM, tiêu biểu như: Mô hình trồng dược liệu tại huyện Quản Bạ; kỹ thuật xây dựng tại huyện Hoàng Su Phì; kỹ thuật trồng rau an toàn tại thành phố Hà Giang, Quản Bạ, Mèo Vạc; dạy nghề cắt may cho người khuyết tật tại huyện Vị Xuyên… Các mô hình đã liên kết được người lao động với doanh nghiệp, hợp tác xã, thành lập các tổ dịch vụ tiêu thụ sản phẩm do học viên làm ra, giúp cho lao động nông thôn ổn định việc làm, cải thiện đời sống góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển…

Tuy nhiên, công tác giải quyết việc làm ở một số xã đạt chuẩn NTM chưa thực sự hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường nên một số học viên nghề phi nông nghiệp tìm được việc làm còn ít. Mặt khác, một bộ phận lao động nghèo còn ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động ra ngoài tỉnh làm việc, tham gia xuất khẩu lao động, chưa nỗ lực học tập nên trình độ tay nghề, kỷ luật, tác phong lao động, hiểu biết pháp luật… còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới tỉnh ta tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp để người lao động nhận thức đúng đắn về học nghề, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, tập trung cho các nghề trọng điểm theo nhu cầu của xã hội; đào tạo nghề gắn với quy hoạch ngành, quy hoạch của từng địa phương, đáp ứng các tiêu chí xây dựng NTM; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác dạy nghề… Có như vậy, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và lao động trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh mới đạt tiêu đề ra.                   

PV

.