Xây dựng NTM ở xã Tiên Yên - thành công từ các phong trào thi đua

Thứ Tư, 24/01/2018, 11:19 (GMT+7)

BHG - Tiên Yên là xã có vị trí địa lý thuận lợi so với các xã khác của Quang Bình, với mạng lưới giao thông tương đối hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, diện tích đất canh tác khá lớn, nguồn nước ổn định, có thể thâm canh nhiều loại cây trồng và xây dựng những mô hình chuyên canh giá trị kinh tế cao; có khả năng phát triển nông nghiệp đa dạng, đặc biệt là phát triển các vùng nông nghiệp hàng hóa lớn như vùng lúa, vùng ngô, vùng lạc, vùng cam… Với lợi thế đó, xã Tiên Yên đã mạnh dạn cam kết với huyện Quang Bình hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH và xây dựng NTM trong năm 2017.

Nhân dân xã Tiên Yên làm đường giao thông nông thôn tại thôn Kem.
Người dân xã Tiên Yên tích cực làm đường giao thông nông thôn.

Xác định mục tiêu xuyên suốt của phong trào thi đua hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM là phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, phân rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên, phân cấp cụ thể, rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo với phương châm “nói đi đôi với làm”, “dễ làm trước, khó làm sau”; xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình  mới, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong các năm. Luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Có biện pháp cụ thể để khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để kịp thời khen thưởng ngay từ cấp cơ sở, đảm bảo đúng người, đúng thành tích.…

Đồng chí Phùng Minh Thanh, Chủ tịch UBND xã Tiên Yên cho biết: Sau 5 năm thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay cơ sở hạ tầng ở xã Tiên Yên được quy hoạch đồng bộ, hệ thống đường giao thông được đầu tư nâng cấp, mở rộng đến các ngõ xóm xa trung tâm xã. Trong 5 năm, xã đã mở mới trên 6,6 km đường giao thông nông thôn, cứng hóa trên 24 km đường bê tông, huy động được 132 hộ hiến đất với trên 14.600m2; xây dựng trên 13km kênh mương đảm bảo nước sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân; huy động nhân dân đóng góp vật liệu và nhân công thực hiện các hạng mục công trình trên 9 tỷ đồng. Văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư, hiện nay 6/6 thôn bản có Nhà văn hóa, cơ sở vật chất đầy đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng cao, xã luôn duy trì các tiêu chí y tế đạt chuẩn Quốc gia. Hệ thống các trường học đảm bảo cơ sở vật chất, riêng Trường Mầm non Tiên Yên được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Đảng bộ xã Tiên Yên luôn đạt Trong sạch vững mạnh, các tổ chức chính trị đạt Tiên tiến trở lên.

Mô hình nuôi thỏ cho hiệu quả kinh tế cao của anh Nông Đức Mỵ, thôn Tân Bể.
Mô hình nuôi thỏ cho hiệu quả kinh tế cao của anh Nông Đức Mỵ, thôn Tân Bể.

Trong phát triển kinh tế, xã đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, toàn xã có gần 40 mô hình, trong đó điển hình như các mô hình cánh đồng mẫu lớn, dồn điền đổi thửa tại thôn Yên Chàm và Yên Chung; mô hình sản xuất mạ khay cấy máy tại thôn Yên Chung; trồng cam VietGap tại thôn Buông… Về phát triển chăn nuôi, có nhiều hộ có thu nhập cao, như anh Nguyễn Bá Dũng ở thôn Yên Ngoan với trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm; mô hình nuôi thỏ của anh Nông Đức Mỵ, thôn Tân Bể; mô hình trồng cam cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm của các anh Lý Văn Dành, Đặng Văn Dân ở thôn Buông… 

Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, năm 2017 xã Tiên Yên được công nhận đạt chuẩn NTM, tạo khí thế mới, khích lệ người dân Tiên Yên tiếp tục thi đua lao động, sản xuất. Từ xuất phát điểm chỉ đạt 7 tiêu chí, thu nhập của người dân đạt dưới 13 triệu đồng/người/năm, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 1,5 triệu đồng/người/năm; giảm hộ nghèo từ 121 hộ xuống còn 71 hộ; thu ngân sách đạt 100%... Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân xã Tiên Yên nói riêng và huyện Quang Bình nói chung.

Bài, ảnh: THANH THỦY

.