Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động khuyến nông, giai đoạn 2021 – 2025

Thứ Hai, 21/12/2020, 16:41 (GMT+7)

BHG - Chiều 21.12, tại Nhà khách Hà An (TP. Hà Giang), Sở NN&PTNT tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động khuyến nông, giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự có lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông, các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT; Thường trực UBND, Phòng NN&PTNT các huyện, thành phố.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo.
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo.

Hệ thống khuyến nông Hà Giang được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1994. Đến nay, hệ thống khuyến nông toàn tỉnh có 2.410 người. Giai đoạn 2011 – 2020, nhiều hoạt động khuyến nông đã được triển khai, mang lại kết quả tích cực. Nhiều mô hình hiệu quả đã được nhân rộng sản xuất đại trà, mang lại giá trị thu nhập cao cho người dân như: Phát triển chăn nuôi lợn sinh sản giống bản địa theo hướng an toàn sinh học tại huyện Đồng Văn và Mèo Vạc; mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, chế phẩm xử lý rơm rạ tại huyện Bắc Quang, Vị Xuyên… Các hoạt động đào tạo được chú trọng vào các nội dung nhu cầu của người học và thực tiễn sản xuất nông, lâm nghiệp. Những năm qua, hệ thống khuyến nông của tỉnh đã đào tạo nghề cho 5,2 nghìn lao động nông thôn; tập huấn cho 3.350 lượt người.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh cũng tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế như: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm ở các trạm khuyến nông cấp huyện hầu như không có; cán bộ toàn hệ thống không có phụ cấp ngành nghề; trang thiết bị, phương tiện làm việc còn thiếu thốn; đội ngũ công chức nông nghiệp, cán bộ khuyến nông xã được giao phụ trách nhiều công việc nên chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của công tác khuyến nông thời gian qua. Đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp: Hoàn thiện, thống nhất về tổ chức, quản lý và cơ chế chính sách; kiện toàn đội ngũ cán bộ khuyến nông từ cấp tỉnh đến trạm khuyến nông các huyện, thành phố, cấp xã và thôn bản; kiên quyết thay thế, luân chuyển các cán bộ không đúng chuyên môn. Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động; tăng cường liên kết với các trung tâm đào tạo nghề để tập huấn, chuyển giao KHCN cho lao động nông thôn; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho hệ thống khuyến nông; tăng cường mở rộng các dịch vụ khuyến nông để tăng thu nhập cho cán bộ làm công tác khuyến nông…

Tin, ảnh: Nguyễn Phương

.