Đồng Văn vận dụng cơ chế, chính sách vào cuộc sống

Thứ Tư, 02/09/2020, 14:28 (GMT+7)

BHG - Trong nhiệm kỳ qua, cùng với chính sách của tỉnh về phát triển du lịch, nông nghiệp hàng hóa, huyện Đồng Văn có cơ chế hỗ trợ và vận dụng linh hoạt các chính sách của tỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Người dân xã Phố Cáo chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng cây Đương quy.
Người dân xã Phố Cáo chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng cây Đương quy.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Dinh Chí Thành, cho biết: Du lịch  - dịch vụ, phát triển chăn nuôi bò, trồng cây lê hàng hóa là thế mạnh của huyện. Tỉnh đã có chính sách phát triển, nhưng để chính sách đến được với người dân thì cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cần có thêm cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia. Đi cùng với đó là có kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện cụ thể qua từng năm hoặc theo giai đoạn. Vì vậy, thực hiện chương trình cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (TTNT), huyện đã khảo sát, bình chọn bò cái giống đạt tiêu chuẩn tại các hộ chăn nuôi; phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng và gia súc Phó Bảng mở các lớp tập huấn cho cán bộ Trạm thú y, cán bộ nông nghiệp và Trưởng ban thú y của 19 xã, thị trấn về quy trình, kỹ thuật TTNT; phổ biến kiến thức cơ bản cho người dân cách nhận biết chu kỳ, giai đoạn động dục của bò cái; linh hoạt áp dụng kịp thời cơ chế hỗ trợ tiền công cho các dẫn tinh viên theo Nghị quyết 209, ngày 10.12.2015 của HĐND tỉnh; hỗ trợ vật tư thụ tinh cho bò theo Quyết định 22 của UBND tỉnh với mức hỗ trợ 475.000 đồng/con bò thụ tinh thành công. Với cách triển khai chủ động, tích cực, giai đoạn 2015 - 2020, huyện đã tiến hành TTNT được 4.458 con bò và trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh.

Xuất phát từ thực tế số lượng đàn gia súc của huyện lớn, diện tích cỏ phục vụ chăn nuôi cũng không ngừng tăng, nhưng người dân chưa có ý thức chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản, dự trữ thức ăn dẫn đến thiếu nguồn thức ăn vào mùa Đông. Khắc phục những hạn chế trên, năm 2016, huyện giao cho đơn vị chức năng, phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai ủ chua cỏ làm thức ăn dự trữ cho gia súc. Thời gian đầu thực hiện với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; Nhà nước hỗ trợ 100% túi nilon, bột cám ngô, muối, người dân đóng góp thức ăn thô xanh, công lao động. Thời gian đầu thực hiện thí điểm tại 3 xã, đến nay có 19/19 xã, thị trấn thực hiện, với số lượng ủ chua cỏ đạt 27.389,8 tấn.

Ngoài ra, huyện ban hành Đề án phát triển cây lê; trong đó, đưa ra các nhóm giải pháp, cơ chế khuyến khích, kế hoạch trồng theo từng năm. Về cơ chế, huyện hỗ trợ người dân trồng mới 8 triệu đồng/ha; được hỗ trợ lãi suất trồng lê vay vốn tối đa 15 triệu đồng/ha trong thời gian 5 năm, lãi suất 0,65%/tháng thông qua Ngân hàng CSXH; hỗ trợ cải tạo cây lê già cỗi, kém chất lượng với mức hỗ trợ 10.000 đồng/cây, tối thiểu mỗi hộ được hỗ trợ 50 cây, không hạn chế diện tích tối đa. Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện được vận dụng, lồng ghép từ chương trình 135, 30a, sự nghiệp nông nghiệp, khoa học của tỉnh và huyện, qua đó đã trồng mới được trên 150 ha lê.

Cụ thể hóa Nghị quyết 35, ngày 21.7.2016 của tỉnh về khuyến khích hỗ trợ phát triển du lịch, huyện có cơ chế hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ đầu tư mua sắm tivi, tủ lạnh, chăn, ga, gối, đệm, chỉnh trang khuôn viên nhà, làm nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch. Nhiều hộ đã nắm bắt thời cơ, chủ động tìm tới ngân hàng vay vốn, đầu tư phát triển du lịch.

Thành công từ việc vận dụng các cơ chế, chính sách vào cuộc sống là kinh nghiệm quý để tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từng bước đưa Đồng Văn thoát khỏi huyện đặc biệt khó khăn.      

Bài, ảnh:  HOÀNG NGỌC

.