Nắng ấm huyện cửa ngõ phía Bắc

Thứ Tư, 29/01/2020, 12:48 (GMT+7)

Xuân 2020 - Đồng hành cùng công cuộc phát triển KT – XH của huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (TC- KH) huyện Quản Bạ đã phát huy tốt vai trò, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ.
Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ Phòng TC – KH, công tác tham mưu xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm của Quản Bạ được triển khai tích cực. Qua đó, KT – XH của huyện tiếp tục duy trì phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tựu, toàn diện trên mọi lĩnh vực; tất cả 26 chỉ tiêu phát triển KT – XH của năm 2019 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp có mức tăng trưởng khá; việc triển khai các đề án, dự án, mô hình kinh tế đạt được những kết quả khả quan. Xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, duy trì đạt chuẩn ở 3 xã: Đông Hà, Quản Bạ, Quyết Tiến; có thêm 3 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, các xã còn lại đạt từ 9 tiêu chí trở lên. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu…

Tập thể Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quản Bạ họp triển khai nhiệm vụ.
Tập thể Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quản Bạ họp triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Việt Nam, Trưởng phòng TC – KH huyện Quản Bạ cho biết: Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm, ngay từ lúc triển khai, Phòng đã xây dựng chương trình làm việc cụ thể cho cả tập thể phòng và từng cá nhân; đồng thời tăng cường tham mưu cho cấp trên, song song với hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND xã, thị trấn quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn vốn; khai thác tối đa nguồn thu tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và làm tốt công tác công khai dự toán và quyết toán ngân sách… Từ những cách làm trên, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự quyết tâm cao, tập thể phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, với vai trò là đơn vị tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển KT – XH của huyện, nhiệm vụ là rất lớn và nặng nề, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng tham mưu xây dựng đúng, trúng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ theo quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh, huyện.

Các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Khép lại năm 2019 với nhiều biến động, nhưng từ sự nỗ lực của mình, tập thể Phòng TC – KH huyện Quản Bạ đã phát huy tốt vai trò, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đóng góp vào phát triển KT – XH chung của toàn huyện. Bước sang năm mới với một tâm thế mới, cùng với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Phòng TC – KH, tin tưởng rằng năm Canh Tý sẽ tiếp tục phát triển đột phá cho KT – XH của huyện Quản Bạ.

Bài, ảnh: Đại Tâm

.