Khơi nguồn lực, đón tương lai

Thứ Ba, 28/01/2020, 08:40 (GMT+7)

Xuân 2020 - Năm 2019 qua đi, bức tranh toàn cảnh KT-XH của huyện Bắc Mê được tô điểm thêm sắc màu với những kết quả khá toàn diện, sẵn sàng vượt qua những thử thách khó khăn, vững bước khơi mở mọi nguồn lực để tăng tốc phát triển trong năm 2020 và hướng tới hoàn thành kế hoạch 5 năm tiếp theo.

Khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2019, Bắc Mê phải đối mặt với những khó khăn, thách thức; tình hình kinh tế, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... tác động mạnh đến đời sống KT - XH. Trước tình hình đó, các ngành, các cấp trong huyện đã đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả.

Các đại biểu tìm hiểu quy trình hoạt động của máy gieo mạ khay, cấy máy tại xã Yên Định.
Các đại biểu tìm hiểu quy trình hoạt động của máy gieo mạ khay, cấy máy tại xã Yên Định.

Song hành với phát triển kinh tế, xây dựng NTM huyện còn phát triển hình mẫu về phân bổ và huy động nguồn lực, kết hợp hiệu quả giữa nguồn lực từ ngân sách với nguồn lực từ nhân dân; đến nay, huyện cơ bản không có nợ đọng trong xây dựng NTM. Có 3 xã đạt chuẩn NTM, về đích sớm 2 năm so với nghị quyết Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sức mạnh nội lực của huyện Bắc Mê được khơi dậy, huyện tiếp tục thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển. Năm 2020, Bắc Mê tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; trọng tâm là các lĩnh vực như: Quy hoạch, đầu tư đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh... Song song là nhiệm vụ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, ứng dụng KHKT vào sản xuất. Văn hóa là nét đặc trưng, là nguồn lực để phát triển, do đó huyện xác định phải đầu tư phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyển thống; tiếp tục thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử, tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa. Các cấp, các ngành nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; đặc biệt, các cấp, ngành phải đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm; thực hiện tốt chính sách người có công, giảm nghèo bền vững; giải quyết hiệu quả các tệ nạn xã hội...

Đường bê tông nông thôn ngày càng được hoàn thiện.
Đường bê tông nông thôn ngày càng được hoàn thiện.

Sắc Xuân Canh Tý 2020 tô đẹp thêm cho thiên nhiên, con người miền non nước sông Gâm, giúp diện mạo Bắc Mê tươi đẹp hơn, đồng thời ghi dấu những nỗ lực không ngừng và kết quả của năm 2019 là yếu tố cốt lõi để tiếp tục khơi mở các nguồn lực mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Không chỉ với niềm tin và hy vọng mà còn thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển KT-XH, làm hành trang vững chắc để Bắc Mê bước vào năm mới, một nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Củng Thị Mẩy

(Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê)

.