Tài chính - Kế hoạch góp nhành Xuân

Thứ Tư, 29/01/2020, 07:50 (GMT+7)

Xuân 2020 - Trong năm qua, Phòng Tài chính - Kế hoạch (TC - KH) huyện Xín Mần đã thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng quản lý nhà nước về tài chính, kế hoạch và đầu tư… góp phần vào sự phát triển KT - XH chung của địa phương.

Chợ Cốc Pài thực hiện chuyển đổi quản lý theo mô hình doanh nghiệp.
Chợ Cốc Pài thực hiện chuyển đổi quản lý theo mô hình doanh nghiệp.

Cụ thể, phòng đã phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn, tham mưu cho huyện xây dựng phương án chuyển đổi thành công mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ Cửa khẩu Quốc gia Xín Mần và chợ Cốc Pài; chủ động tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu, thành lập Hội đồng xét chọn thầu và tổ chuyên viên; xây dựng dự thảo hồ sơ mời thầu gửi các thành viên Hội đồng tham vấn ý kiến; xây dựng báo cáo và quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu... Trong quá trình thực hiện, phòng luôn tuân thủ lộ trình đặt ra, đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ đã lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm kinh doanh chợ.

Cán bộ, công chức Phòng TC – KH luôn phát huy tốt văn hóa công sở.
Cán bộ, công chức Phòng TC – KH luôn phát huy tốt văn hóa công sở.

Việc chuyển đổi quản lý 2 chợ theo mô hình doanh nghiệp được người dân, các tiểu thương đồng tình, góp phần làm tăng thu ngân sách và đảm bảo công tác thu, chi. Cụ thể, chợ Cửa khẩu Xín Mần khi chưa đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh, thu ngân sách hàng năm chỉ đạt 36 triệu đồng; khi đấu thầu thành công cho các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác và kinh doanh đã tăng lên 112,3 triệu đồng, tăng 211,9%. Đối với chợ Cốc Pài, thu ngân sách hàng năm 800 triệu đồng; sau khi đấu thầu, giao doanh nghiệp quản lý, khai thác đã tăng lên 1,3 tỷ đồng, tăng 62,5%.

Tiểu thương kinh doanh tại chợ Cửa khẩu Xín Mần – Đô Long trao đổi kinh nghiệm.
Tiểu thương kinh doanh tại chợ Cửa khẩu Xín Mần – Đô Long trao đổi kinh nghiệm.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác kế hoạch - đầu tư, năm qua Phòng TC - KH huyện đã phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp, giúp UBND huyện điều hành, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch phát triển KT - XH. Đồng thời rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực tế để tham mưu, giúp huyện xây dựng các chỉ tiêu phát triển KT - XH. Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách, đã triển khai nhiều giải pháp nên dự toán giao sát thực tế; phần lớn các chỉ tiêu thu ngân sách được các xã, thị trấn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, đảm bảo đủ nguồn để cân đối chi thường xuyên, chi phục vụ các nhiệm vụ đột xuất và các chính sách an sinh xã hội. Ngoài ra, phòng luôn thực hiện tốt công tác phân cấp trong quản lý thu, chi ngân sách và quan tâm thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, quản lý ngân sách, tài chính. Đặc biệt, quan tâm kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị; trong năm, phòng đã kiểm tra được 21 đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước, các xã, trường học. Qua kiểm tra đã đánh giá được thực trạng việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; chỉ ra những ưu điểm, phát hiện nhiều hạn chế trong quá trình lập, chấp hành, quyết toán ngân sách.

Những kết quả trên là sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Phòng TC - KH, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng TC - KH huyện Xín Mần cho biết: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, bước sang năm 2020 tập thể Phòng TC - KH tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Văn Long

.