Toàn tỉnh tổ chức trên 350 đợt ra quân xây dựng Nông thôn mới

Thứ Ba, 09/04/2019, 10:04 (GMT+7)

BHG - Với mục tiêu hoàn thành 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) trong năm 2019 và duy trì, nâng cao tiêu chí ở các xã trên toàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức 357 đợt ra quân xây dựng NTM với 31.655 lượt người tham gia; nâng cấp được 52,5 km đường giao thông các loại; làm mới 14 km đường bê tông nông thôn; cải tạo, nâng cấp 11 phòng học; xây mới 8 nhà văn hóa thôn; vận động nhân dân hiến gần 59.000 m2 đất; người dân đóng góp gần 30 ngìn ngày công lao động. Các huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt, tập trung nguồn lực cho xây dựng NTM; thực hiện hiệu quả Đề án Một triệu tấn xi–măng; phân bổ kinh phí đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí của các xã đăng ký hoàn thành trong năm 2019.

Ra quân xây dựng NTM tại xã Phương Tiến (Vị Xuyên)
Ra quân xây dựng NTM tại xã Phương Tiến (Vị Xuyên)

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, sự vào cuộc mạnh mẽ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và sự chung sức của nhân dân; lồng ghép nguồn lực Chương trình xây dựng NTM với các chương trình mục tiêu khác để giải quyết khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; phát động phong trào thi đua ngắn hạn tiếp tục nâng cao tiêu chí NTM.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

.