123
Yên Minh quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết - Báo Hà Giang điện tử

Yên Minh quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết

Thứ Tư, 07/11/2018, 08:22 (GMT+7)

BHG - Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Yên Minh đặt ra 24 chỉ tiêu chính, 69 chỉ tiêu chi tiết trên các lĩnh vực phát triển KT – XH. Đến nay, 23/24 chỉ tiêu chính đạt từ 50 – 100% so với nghị quyết; 20/69 chỉ tiêu chi tiết đạt trên 100%; 17/69 chỉ tiêu đạt từ trên 90 đến dưới 100%; 10/69 chỉ tiêu đạt từ trên 70 đến dưới 90%; 11/69 chỉ tiêu đạt từ trên 50 đến dưới 70%; 11/69 chỉ tiêu đạt từ trên 30 đến dưới 50%. Sau khi đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ, Huyện ủy Yên Minh đã ban hành Nghị quyết, UBND huyện xây dựng chương trình hành động với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra và các chỉ tiêu bổ sung.

Tuyến đường khu dân cư thôn Khâu Rịa, xã Du Già được bê - tông hóa.
Tuyến đường khu dân cư thôn Khâu Rịa, xã Du Già được bê - tông hóa.

Với điều kiện của một huyện biên giới, đặc biệt khó khăn, nghèo nhất cả nước, nguồn lực đầu tư hạn chế, địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu không thuận lợi... nhưng sau hơn 2 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Minh đã đoàn kết, vượt lên khó khăn hoàn thành nhiều chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Các chương trình trọng tâm và khâu đột phá được thực hiện quyết liệt; kinh tế giữ vững được tốc độ tăng trưởng, chuyển dần từ phát triển bề rộng sang chiều sâu. Sản xuất nông nghiệp tạo sự chuyển biến toàn diện, rõ nét, nâng cao giá trị thu nhập/đơn vị diện tích, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phát triển ổn định; chất lượng dạy và học nâng lên; sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên; các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại được duy trì.

Đàn trâu, bò bán chăn thả của gia đình anh Vàng Mí Dành, xã Lao Và Chải.
Đàn trâu, bò bán chăn thả của gia đình anh Vàng Mí Dành, xã Lao Và Chải.

Cùng với những kết quả đạt được, tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ cũng chỉ rõ một số hạn chế như: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch chậm, chăn nuôi chưa thật sự phát triển, chưa có những môi hình kinh tế thực sự nổi bật. Thương mại, dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thực hiện “3 chương trình trọng tâm và 1 khâu đột phá” còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, giáo dục - đào tạo còn nhiều bất cập dẫn đến đơn thư phản ánh, khiếu kiện. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao…

Từ thực tế trên, Huyện ủy Yên Minh đã ban hành Nghị quyết số 14 ngày 8.8.2018 về các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại; UBND huyện xây dựng và ban hành chương trình hành động tổng thể nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết; đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các nghị quyết, chương trình, đề án, phương án đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Bí thư Huyện ủy Yên Minh khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc huyện Yên Minh đang nỗ lực, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành 69 chỉ tiêu chi tiết, “3 chương trình trọng tâm”,  “1 khâu đột phá” đã đề ra đầu nhiệm kỳ và 4 chỉ tiêu mới bổ sung thực hiện nửa cuối nhiệm kỳ.

Bài, ảnh: Duy Tuấn

.