Chương trình 1 triệu tấn xi - măng góp phần xây dựng Nông thôn mới ở Đồng Văn

Thứ Ba, 30/10/2018, 09:44 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chương trình 1 triệu tấn xi - măng của tỉnh, năm 2018, huyện Đồng Văn được phân bổ xi - măng hỗ trợ nhân dân làm 46,8 km đường giao thông nông thôn (GTNT),  rộng từ 2,5m đến 3,6m); có 12/19 xã, thị trấn thực hiện trong năm 2018.

Căn cứ vào kế hoạch tỉnh giao, UBND huyện Đồng Văn đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tổ chức họp Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã, thị trấn để thống nhất đầu điểm công trình, phương thức thực hiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ, phê duyệt hồ sơ, định mức làm đường bê - tông (tỷ lệ trộn bê - tông của từng loại đường: Rộng 2,5m, 3m và 3,5m). Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng của từng công trình ở các xã; rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí đường giao thông trong năm và các năm tiếp theo.

Người dân xã Sà Phìn (Đồng Văn) đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Sà Phìn (Đồng Văn) đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Đối với UBND các xã, tổ chức họp phân công các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ xã phụ trách thôn; cán bộ trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh xuống các thôn chỉ đạo và trực tiếp tham gia cùng cán bộ thôn vận động người dân làm đường. Để thực hiện làm đường hiệu quả, đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ đề ra;  các xã đã phối hợp chặt chẽ với thôn, xóm tổ chức họp dân, bàn giải pháp tổ chức thực hiện. Theo đó, ngoài số xi - măng được nhà nước hỗ trợ, người dân nhiều thôn, xóm đã tự nguyện đóng góp tiền thuê máy nghiền đá để làm vật liệu; mỗi hộ dân cử một người tham gia làm đường; đối với những hộ không có nhân lực thì phải thuê người làm. Trong quá trình làm, sẽ phân theo tổ và làm từng đoạn một theo hình thức cuốn chiếu để đảm bảo sự công bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân; trong 10 tháng của năm 2018, các xã đã làm được trên 30 km đường GTNT; phấn đấu đến hết năm 2018, sẽ hoàn thành 46,8 km theo kế hoạch tỉnh giao.

Bác Sùng Sía Chá, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thành Ma Tủng, xã Sà Phìn chia sẻ: Trong việc huy động sức dân làm đường bê - tông ở thôn, thì sự minh bạch và công bằng được đặt lên hàng đầu. Thôn chúng tôi sau khi nhận được kế hoạch làm đường và xác định tuyến đã họp thôn để chia theo đoạn đường của thôn cho từng tổ có đường đi qua. Từ đó, các tổ phân công cụ thể từng đoạn theo số khẩu của từng hộ. Chính vì thế mà không có tình trạng hộ nhiều khẩu làm ít và hộ ít khẩu lại phải làm nhiều... Sự công bằng đã tạo cho người dân thoải mái tư tưởng khi tham gia. Những việc, xã triển khai trong huy động sức dân làm đường bê - tông thực sự đã mang lại hiệu quả và thành công lớn. Đến nay, 10/11 thôn của xã đã có đường bê - tông rộng từ 2,5 - 3,5m vào trung tâm thôn; hiện, thôn Sán Sìn Tủng đã mở xong nền đường và dự kiến sẽ đổ - bê tông trong thời gian tới. Các đoạn đường dẫn vào các nhóm hộ cũng được người dân hiến đất, bỏ công để làm.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Đồng Văn; việc thực hiện làm đường giao thông trên địa bàn huyện theo chương trình của tỉnh vẫn còn những hạn chế, khó khăn: Do chương trình được thực hiện từ nay đến năm 2020, hàng năm, việc phân bổ, cấp xi - măng cho từng xã. Xong, có những xã chưa được phân bổ, nhưng người dân lại muốn được làm ngay. Vật liệu để đổ bê - tông các tuyến đường trên địa bàn đều là bột đá (thay cát vàng) để giảm giá thành công trình, nhưng hiện tại lại chưa có định mức cấp đối với bê - tông bột đá; điều này, gây khó khăn trong việc kiểm tra chất lượng bê - tông sau khi hoàn thiện các tuyến đường. Với địa hình núi đá, nhiều tuyến đường cần phải mở rộng nền đường, nên dẫn tới chậm tiến độ cũng như tăng mức đóng góp của người dân… Khắc phục hạn chế này, huyện Đồng Văn đã kiến nghị với tỉnh cần có sự linh hoạt trong phân bổ, cấp xi - măng cho các xã; đồng thời, Sở Xây dựng cần ban hành định mức xây dựng đối với bê -  tông sử dụng bột đá…

Việc làm đường theo Chương trình 1 triệu tấn xi - măng của tỉnh trên địa bàn huyện Đồng Văn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn của các tầng lớp nhân dân; nhiều tuyến đường GTNT đã, đang hoàn thiện không chỉ tạo thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế mà còn góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM của huyện.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.