Vị Xuyên đẩy mạnh phong trào "Mỗi tuần 1 việc"

Thứ Ba, 30/10/2018, 10:34 (GMT+7)

BHG - Trên cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), ngoài lựa chọn xã Linh Hồ, Kim Thạch làm điểm về đích trong năm 2018; UBND huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo các xã còn lại đẩy mạnh thực hiện phong trào “Mỗi tuần 1 việc”, nhằm thay đổi mạnh mẽ về chất lượng trong các phong trào thi đua xây dựng NTM bằng những nội dung, công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế và được gắn với các tiêu chí NTM tại cơ sở. Vào mỗi sáng thứ 2 hàng tuần, tất cả xã của huyện lại tổ chức thực hiện 1 việc; từ việc nhỏ như vệ sinh khuôn viên Nhà Văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm đến việc xây kênh mương, làm đường bê - tông… đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi; trên  tinh thần quyết tâm thực hiện hoàn thành từng phần trong các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện..

Cán bộ, nhân dân xã Kim Thạch nạo vét rãnh nước 2 bên đường tại thôn Nà Cọ.
Cán bộ, nhân dân xã Kim Thạch nạo vét rãnh nước 2 bên đường tại thôn Nà Cọ.

Kim Thạch là 1 trong 2 xã được huyện chọn sẽ đạt chuẩn NTM trong năm 2018, vào sáng thứ 2 hàng tuần, 8 thôn của xã đều tổ chức ra quân thực hiện các nội dung theo kế hoạch được xây dựng cho từng thôn. Thành phần tham gia có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; lãnh đạo các ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức xã; trạm y tế, cán bộ, giáo viên, học sinh 3 trường (Mầm non, Tiểu học, THCS); các chi ủy, chi hội, đoàn thể của thôn, bản và toàn thể nhân dân trong thôn. Từ khi phát động phong trào “Mỗi tuần 1 việc” đến nay, nhân dân các thôn trong xã đã thường xuyên chỉnh trang khuôn viên nhà ở, làm công trình vệ sinh, đào hố rác, thắp sáng đường làng, thay thế cột điện đúng tiêu chuẩn; vệ sinh khuôn viên trụ sở UBND, Trạm Y tế và các trường học… Mỗi nội dung công việc, xã đều giao cho các ngành, đoàn thể phụ trách và hướng dẫn người dân thực hiện, như: Hội Phụ nữ chỉnh trang khuôn viên nhà ở; Đoàn Thanh niên thắp sáng đường làng, làm đường giao thông; Hội Nông dân di dời chuồng trại, đào hố rác; Hội Cựu chiến binh thay thế những cột điện không an toàn; Trạm Y tế hướng dẫn xây dựng 3 công trình vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế; Địa chính - giao thông - xây dựng, Công an giải tỏa hành lang đường giao thông…

Thượng Sơn là xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc thực hiện phong trào “Mỗi tuần 1 việc” luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã triển khai thực hiên và đạt được nhiều kết quả, như: Nhân dân thôn Vằng Luông đóng góp 30 ngày công và 4,2 triệu đồng mua vật liệu đổ 20 m đường bê - tông; nhân dân các thôn Bản Khoéc, Cao Bành, Khuổi Luông, Bó Đướt, Nặm Am, Hạ Sơn, Khuổi Xỏm huy động nhân dân đóng góp 455 ngày công và trên 33 triệu đồng thuê máy sửa đường trục thôn, liên thôn...

Được triển khai thực hiện từ tháng 5 đến nay, phong trào “Mỗi tuần 1 việc” ở Vị Xuyên đã trở thành hoạt động hết sức thiết thực, hiệu quả; tạo sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ cũng như người dân trong xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, gắn với từng tiêu chí. Việc vận động các tổ chức, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ và tạo thói quen thực hiện thường xuyên, liên tục các nội dung của phong trào. Ngoài 2 xã nêu trên, các xã còn lại của huyện (trừ thị trấn Vị Xuyên và thị trấn Việt Lâm) đều thực hiện phong trào một cách thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả. Cứ mỗi thứ 2 hàng tuần, trên địa bàn huyện Vị Xuyên sẽ có 22 việc được thực hiện ở 22 thôn của 22 xã. Đó có thể là những việc được xã chỉ đạo hoặc thôn tự lựa chọn và được sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân; vì đây là những việc phù hợp và cần thiết đối với nhu cầu của cộng đồng cũng như góp phần thiết thực vào thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Bài, ảnh: An Dương

.