Mèo Vạc: 857 hộ thoát nghèo trong năm 2018

Thứ Hai, 29/10/2018, 15:34 (GMT+7)

BHG - Theo kết quả rà soát, năm 2018 huyện Mèo Vạc có 962 hộ có khả năng thoát nghèo. Bằng nhiều cách làm thiết thực, giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã có sáng kiến mang tính đột phá, thay đổi phương pháp tiếp cận tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên với các hộ nghèo.

Lãnh đạo Báo Hà Giang trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo xã Pải Lủng (Mèo Vạc). Ảnh: DUY TUẤN
Lãnh đạo Báo Hà Giang trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo xã Pải Lủng (Mèo Vạc). Ảnh: DUY TUẤN

Theo số liệu thông kê, từ đầu năm đến nay đã có 428 cơ quan, đơn vị, cá nhân trợ giúp bằng vật chất cho 558 hộ nghèo với tổng giá trị 509,740 triệu đồng. Đến nay đã có 857/962 hộ vươn lên thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 89,09% số hộ có khả năng thoát nghèo trong năm 2018, góp phần giảm số hộ nghèo toàn huyện Mèo Vạc xuống còn 7.599 hộ, chiếm tỷ lệ 46,90% so với đầu năm 2018.

Hộ nghèo xã Tát Ngà được nhận quà hỗ trợ của Đoàn từ thiện Hà Nội. Ảnh: DUY TUẤN
Hộ nghèo xã Tát Ngà được nhận quà hỗ trợ của Đoàn từ thiện Hà Nội. Ảnh: DUY TUẤN

Với mục tiêu giảm 974 hộ nghèo trong năm 2019, UBND huyện Mèo Vạc đã đưa ra phương hướng thực hiện, cụ thể: Phân công cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện hỗ trợ ngay từ đầu năm và lập bản giao ước, trong đó quy định rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công giúp đỡ hộ nghèo; xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện của từng hộ; chủ động lồng ghép các chương trình hỗ trợ để giúp đỡ hộ nghèo, xã nghèo có điều kiện phát triển KT – XH; tiếp tục kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện chung tay hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”.

Trọng Đạt

.