123
Quản Bạ, khởi sắc nông thôn mới - Báo Hà Giang điện tử

Quản Bạ, khởi sắc nông thôn mới

Thứ Bảy, 18/03/2017, 09:13 (GMT+7)

BHG- Thời gian qua, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, cán bộ và nhân dân huyện Quản Bạ đã huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XDNTM). Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh.

Nhân dân xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ) làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ) làm đường giao thông nông thôn.

Trong năm qua huyện đã điều chỉnh bổ sung 15 công trình cho 9 xã gồm: Lùng Tám, Cán Tỷ, Tả Ván, Thái An, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Bát Đại Sơn, Cao Mã Pờ, Thanh Vân. Với tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình là 12.975 triệu đồng, huyện đã giải ngân được 9.753 triệu đồng. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân quyết định”, người dân đã hiến 34.622 m2 đất, đóng góp trên 25.740 công lao động và 1.166 triệu đồng. Bên cạnh đó, các xã, thôn cũng huy động các nguồn dịch vụ môi trường rừng, bảo vệ rừng và các nguồn khác xây dựng Quỹ thôn được 2.036 triệu đồng. Đến nay toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt 14 tiêu chí. Từ chủ trương đúng cho đến cách làm, giúp đời sống của nhân dân các dân tộc tại huyện có những đổi thay đáng kể. Từ nguồn ngân sách của Chính phủ, thông qua các chương trình; trong năm qua đã hoàn thành 16 công trình giao thông. Hầu hết các xã đã có đường nhựa cho ô-tô đến tận trung tâm xã. Đối với các công trình không nằm trong nguồn vốn hỗ trợ, cấp ủy, chính quyền các xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân làm mới được 225 m đường bê-tông loại từ 1,2–2 m, 50m đường vào gia đình, mở mới 19.091 m, nâng cấp 9.427 m đường giao thông. Trong năm qua có xã Đông Hà hoàn thành tiêu chí giao thông; Đông Hà, Quyết Tiến, Thanh Vân hoàn thành tiêu chí thủy lợi; lắp đặt được đường dây 0,4KV tại thôn Sải Giàng Phìn xã Tả Ván; xây dựng được 1 điểm trường và sửa chữa 2 nhà lớp học; xây dựng mới 9 nhà văn hóa thôn. Qua đó, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế.

Xác định ý nghĩa của việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh, toàn huyện có 2.011 hộ đăng ký vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; trong đó đã giải ngân 12.879 triệu đồng cho 192 hộ vay. Thực hiện Nghị quyết 35 của HĐND huyện, huyện đã cấp 3.638 triệu đồng hỗ trợ về: giá giống ngô lai, phân bón hóa học, trồng cỏ, Hồng không hạt, Tam giác mạch, nilon che phủ cây vụ Đông, nuôi dê hàng hóa, ngựa sinh sản. Bên cạnh đó, các xã cũng thực hiện tốt công tác huy động nguồn vốn Quỹ phát triển địa phương để tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất thoát nghèo. Có 26 thôn thuộc 6 xã có Quỹ phát triển thôn, huy động được 805,3 triệu đồng. Định hướng việc tổ chức lại sản xuất, có 107 Tổ hợp tác và 13 Nhóm sở thích đang duy trì hoạt động. Huyện đã hướng dẫn các hộ dân tiếp cận các nguồn vốn vay trọng tâm, xây dựng các mô hình cho năng suất, thu nhập cao như: chăn nuôi bò, dê, ngựa, ong. Tuy nhiên, huyện Quản Bạ còn 8 xã mới đạt từ 5 – 7 tiêu chí, 1 xã đạt 4 tiêu chí. Nguyên nhân là nguồn lực đầu tư hàng năm còn hạn chế, một số xã chưa chủ động, linh hoạt trong việc điều chỉnh, bổ sung Đề án XDNTM và sử dụng nguồn vốn được cấp chưa phù hợp. Bên cạnh đó, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đến các thôn, bản rất khó khăn. Chỉ tính riêng việc hoàn thành các tiêu chí cứng về cơ sở hạ tầng đã khó, chưa nói đến các tiêu chí phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất. Vì vậy, mục tiêu phấn đấu trong năm 2017 là nâng số tiêu chí đạt chuẩn lên trung bình 9,4 tiêu chí/xã. Chú trọng đến xây dựng đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, chợ và nhà ở dân cư. Nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 48,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo việc làm là 74%; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 79%...

Lê Hải

.