Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Tư, 23/07/2014, 16:22 (GMT+7)

HGĐT- Chiều 23.7, Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tính dụng tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ chủ trì. Dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các ngành, thành viên HĐQL, Ban điều hành Quỹ.       Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, vốn điều lệ của Quỹ tăng thêm trên 23 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại đạt trên 98 tỷ đồng. Quỹ đã tiếp nhận 45 hồ sơ xin bảo lãnh, thẩm định và cấp bảo lãnh 42 hồ sơ, doanh số bảo lãnh đạt trên 28 tỷ đồng, đạt trên 56% kế hoạch. Trong đó, bảo lãnh lĩnh vực công nghiệp - xây dựng trên 22,7 tỷ đồng, chiếm 81% doanh số, với 689 lao động được tạo việc làm; thương mại - dịch vụ trên 5,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 81 người. Quỹ tiến hành làm thủ tục thanh lý các hợp đồng bảo lãnh, giảm giá trị bảo lãnh cho 51 hồ sơ với số tiền trên 22,7 tỷ đồng; số dư nợ bảo lãnh đến thời điểm hiện tại đạt gần 54 tỷ đồng. Đối với công tác ứng vốn, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), Quỹ đã tiếp nhận, thẩm định 3 hồ sơ dự án ứng vốn với số tiền đề nghị 8,5 tỷ đồng, giải ngân ứng trên 5 tỷ đồng; tiếp nhận 12 dự án xin vay vốn, duyệt cho vay đầu tư 11 dự án với tổng số tiền trên 26,4 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch, đưa tổng dư nợ vay đầu tư lên trên 33 tỷ đồng.

 

Thời gian qua, Quỹ đã phối hợp với các chủ đầu tư, tăng cường kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn vay, mức độ, mục đích, hiệu quả và khả năng thu hồi. Nhìn chung, các đơn vị sử dụng vốn vay đúng mục đích, tiến độ thực hiện và phương án phù hợp, đúng cam kết. Trong quá trình kiểm tra, đã chấn chỉnh 3 khách hàng chưa thi công đạt tiến độ do vướng mắc về GPMB và khó khăn về vốn. Bên cạnh đó, công tác thu hồi vốn vay đến hạn gặp khó khăn, số khách hàng quá hạn trả nợ có xu hướng tăng, chiếm 21% tổng dư nợ.

 

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, Quỹ cần phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại, các chủ đầu tư, đẩy mạnh trợ giúp doanh nghiệp thông qua hoạt động bảo lãnh và các hình thức trợ giúp khác; tập trung vốn cho vay đầu tư và ứng vốn các dự án đủ điều kiện, có nhu cầu, những dự án trọng điểm của tỉnh; có giải pháp thu hồi các khoản vốn quá hạn; nghiên cứu, điều chỉnh điều lệ hoạt động cho phù hợp thực tế và phát huy hiệu quả…


Thiên Thanh
.