Kết quả bước đầu triển khai hệ thống thông quan tự động

Thứ Tư, 23/07/2014, 08:19 (GMT+7)

HGĐT- Trung tuần tháng 5 vừa qua, Cục Hải quan đã tổ chức vận hành chính thức hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Hệ thống VNACCS/VCIS, được Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại, nhằmgiúp ngành Hải quan đẩy nhanh quá trình cải cách, hiện đại hóa theo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.            Cán bộ Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai hải quan tự động.

Đồng thời, hướng đến phương pháp quản lý doanh nghiệp thay phương pháp quản lý thiên về hàng hóa, cung cấp nhiều tính năng hiện đại quản lý người khai hải quan. Hệ thống VNACCS/VCIS được tự động hóa tối đa ở các khâu như tự xác định thuế suất, tự tính thuế, phân tích tính toán giá trị hàng hóa, tự thanh toán thuế và thông quan.


Sau hơn 2 tháng triển khai hệ thống thông quan tự động, các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan đã làm thủ tục cho hơn 300 bộ tờ khai, chiếm gần 93% tổng số tờ khai phát sinh của hơn 30 doanh nghiệp, tư thương trong và ngoài tỉnh. Qua phân luồng tờ khai cho thấy, có 73 bộ thuộc luồng xanh, chiếm trên 24%; trên 200 bộ luồng vàng, chiếm trên 69% và 19 bộ thuộc luồng đỏ, chiếm trên 6%. Con số trên cho thấy, hệ thống thông quan tự động bước đầu phát huy hiệu quả, được các doanh nghiệp, tư thương có hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) tích cực hưởng ứng.


Nhìn lại quá trình tiếp thu, triển khai hệ thống VNACCS/VCIS cho thấy, công tác tập huấn được Tổng cục Hải quan đặc biệt chú trọng với nhiều lớp bồi dưỡng, đào tạo từ tổng quan đến chi tiết và thực hành trên hệ thống cho cán bộ, công chức (CBCC) Hải quan. Trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm tiếp thu được, Cục Hải quan đã quán triệt tới toàn thể lãnh đạo, CBCC các đơn vị thuộc, trực thuộc. Cục Hải quan đã thành lập ban triển khai và nhóm chuyên gia về hệ thống VNACCS/VCIS; xây dựng kế hoạch tập huấn, chạy thử cho CBCC và doanh nghiệp; thành lập nhóm chuyển đổi dữ liệu; ban hành văn bản chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp có hoạt động XNK hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng, những thuận lợi khi khai báo Hải quan qua hệ thống VNACCS/VCIS.


Trước đó, Cục Hải quan đã thực hiện thành công Hải quan từ xa, Hải quan điện tử tại Chi cục HQCK Thanh Thủy và Chi cục Hải quan Tuyên Quang, đây được coi là tiền đề quan trọng cho việc triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Đội ngũ CBCC Hải quan được bố trí, phân công đảm nhiệm các bước trong quy trình đã đảm bảo vận hành hiệu quả; hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin (CNTT) bước đầu được trang bị tương đối đầy đủ, hiện đại, cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu; triển khai cấp tài khoản người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS cho tất cả công chức trong đơn vị. Bên cạnh đó, hệ thống đường truyền của các chi cục và Cục Hải quan cũng được triển khai lắp đặt, đảm bảo sự kết nối, trao đổi thông tin liên tục và có đường truyền dự phòng tới Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan đã chỉ đạo các chi cục tổ chức cho 100% CBCC làm công tác nghiệp vụ chạy thử trên hệ thống, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới doanh nghiệp XNK đến đăng ký người sử dụng, tham gia vận hành thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS. Qua đó, đã có 43 doanh nghiệp đăng ký chữ ký số, 16 doanh nghiệp tham gia chạy thử với tổng số 311 tờ khai được đăng ký trên hệ thống.

Việc chuyển đổi dữ liệu đối với hệ thống CNTT vệ tinh gồm hệ thống thông quan điện tử, hệ thống giá tính thuế GTT01, hệ thống kế toán thuế KT559 được thực hiện thành công. Ngay từ khâu chuẩn bị cho tới những ngày đầu thực hiện, các Chi cục Hải quan cửa khẩu chủ động lựa chọn CBCC có trình độ chuyên môn vững, sử dụng thành thạo hệ thống bố trí vào dây chuyền nghiệp vụ, nhằm đảm bảo vận hành thông suốt, hỗ trợ doanh nghiệp thông quan nhanh chóng... Chính vì vậy, việc vận hành hệ thống thông quan tự động tại các đơn vị của Hải quan Hà Giang đã đáp ứng được yêu cầu, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa của các doanh nghiệp, tư thương trong và ngoài tỉnh.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai hệ thống thông quan tự động vẫn bộc lộ khó khăn, vướng mắc như: Hệ thống VNACCS/VCIS mới triển khai, nhiều tiêu chí mới nên việc khai báo của doanh nghiệp chưa thành thạo, còn sai sót, ảnh hưởng tới thời gian làm thủ tục. Các văn bản hướng dẫn thao tác nghiệp vụ trên hệ thống còn nhiều và phân tán, gây khó khăn cho công chức hải quan. Việc kết xuất dữ liệu, thông tin tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS vẫn gặp lỗi, chưa đầy đủ thông tin, gây khó khăn cho công tác thống kê, phục vụ báo cáo số liệu...


Để việc vận hành hệ thống VNACCS/VCIS thực sự đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng, an toàn, thuận lợi, đạt hiệu quả cao, Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc nêu cao tinh thần quyết tâm, khắc phục hạn chế, tăng cường tuyên truyền đến các cơ quan liên quan, cộng đồng doanh nghiệp, đào tạo giúp doanh nghiệp nắm vững quy định, sử dụng thành thạo kỹ năng khai báo, đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng. Các Chi cục Hải quan cửa khẩu tiến hành rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ CBCC, phân loại cán bộ để tiếp tục hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng... đảm bảo 100% CBCC trong quy trình thực hiện tốt hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống thống quan tự động VNACCS/VCIS.


Thiên Thanh
.