Đồng Văn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng

Thứ Tư, 23/01/2019, 10:47 (GMT+7)

BHG - Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhằm hướng tới phát triển hệ thống quản lý điện tử tại mỗi địa phương. Trên địa bàn huyện Đồng Văn, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng đã mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực trong cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập.

Các đại biểu sử dụng máy tính tra cứu tài liệu tại cuộc họp BTV Huyện ủy Đồng Văn.
Các đại biểu sử dụng máy tính tra cứu tài liệu tại cuộc họp BTV Huyện ủy Đồng Văn.

Hiện nay, Huyện ủy Đồng Văn đang triển khai 3 hệ thống mạng: Lotus Notes (hòm thư công vụ và kết nối mạng nội bộ Đảng) 8.5 đối với các Ban xây dựng Đảng; nhận và gửi văn bản qua hòm thư công vụ hagiang.gov.vn, Vnptoffice.vn đối với các đồng chí Ủy viên BTV và Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các chi, Đảng bộ; phần mềm chuyên ngành kiểm tra Đảng 2.0. Hiện 100% các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn có máy tính kết nối internet; 68 tổ chức cơ sở Đảng và 56 cá nhân có hòm thư công vụ; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các cơ quan đều sử dụng thành thạo máy tính phục vụ công việc một cách hiệu quả; 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử. Toàn bộ giấy mời, tài liệu họp và lịch công tác đều được gửi qua thư điện tử; các đơn vị, cán bộ, công chức từng bước trao đổi, gửi nhận qua thư điện tử văn bản, báo cáo… góp phần tiết kiệm chi phí, trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian và xử lý công việc hiệu quả hơn.

Ứng dụng CNTT giúp việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trở thành nề nếp, các công văn đi, đến theo đúng quy trình xử lý. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, an toàn và bảo mật hơn. Thực tế cho thấy, khi chưa ứng dụng CNTT vào xử lý công vụ, mỗi cuộc họp, số lượng giấy mời, văn bản giấy cần in rất lớn. Thông qua các hòm thư điện tử và triển khai gửi, nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn Brandnamed đã tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và kinh phí. Văn phòng Huyện ủy Đồng Văn là cơ quan đầu tiên của huyện ứng dụng CNTT vào xử lý công vụ. Trước mỗi cuộc họp, các đại biểu đều nhận được nội dung liên quan được gửi vào hòm thư công vụ chung để nghiên cứu; theo tính toán, mỗi năm Văn phòng Huyện ủy tiết kiệm trên 200 triệu đồng tiền mua giấy, mực in phục vụ các cuộc họp.

Ông Dương Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng của huyện nhằm triển khai nghiêm túc Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về ứng dụng CNTT của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015 - 2020. Thực tế, việc triển khai ứng dụng CNTT tại Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan Đảng của huyện cho hiệu quả cao; nâng cao vai trò điều hành, hoạt động của Thường trực, BTV và các Ban xây dựng Đảng. Từ thực tế trên, huyện Đồng Văn đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên diện rộng, từng bước nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT trong cuộc sống.

Bài, ảnh: MY LY

.