Hội thảo tư vấn phản biện dự thảo Nghị quyết "Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp"

Thứ Ba, 27/11/2018, 15:33 (GMT+7)

BHG - Ngày 27.11, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện dự thảo Nghị quyết “Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp” của HĐND tỉnh. Tham dự có các chuyên gia, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo tư vấn phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Toàn cảnh Hội thảo tư vấn phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1 khu công nghiệp (CN) và 9 cụm CN; trong đó 6 cụm CN đã có Quyết định thành lập và 3 cụm CN đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, các cơ chế, chính sách của tỉnh hỗ trợ phát triển CN, khu CN, cụm CN còn hạn chế. Để thu hút đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất, phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH. Tỉnh ta cần thiết phải ban hành chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu CN, cụm CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nhỏ và vừa năm 2017.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về căn cứ pháp lý, quy định đối tượng áp dụng, điều kiện áp dụng, mức hỗ trợ giá thuê mặt bằng và thời gian áp dụng. Mức hỗ trợ tối đa/năm để vừa đảm bảo khuyến khích đầu tư và giảm áp lực chi ngân sách nhà nước. Hình thức hỗ trợ cho các doanh nghiệp cần cân nhắc hợp lý để có sức thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Tin, ảnh: Lê Hải

.