Cấp lại thẻ Bảo hiểm Y tế tại Trung tâm hành chính công

Thứ Hai, 17/02/2020, 15:32 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 7.10.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan T.Ư được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã; từ ngày 1.1.2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh cử viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 10 bộ phận tiếp nhận & trả kết quả TTHC cấp huyện (Trung tâm hành chính công). Trong các danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm có thủ tục cấp lại thẻ BHYT.

Cán bộ BHXH tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.
Cán bộ BHXH tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Để giảm bớt thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng sự hài lòng của người dân, cơ quan BHXH tỉnh tiếp tục ban hành Văn bản số 198/BHXH-VP, ngày 6.2.2020 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện những nội dung liên quan đến việc cấp lại thẻ BHYT.  Theo đó, kể từ ngày 7.2.2020, người dân khi đến Trung tâm hành chính công đề nghị cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất sẽ được hướng dẫn thủ tục đầy đủ và nhận kết quả ngay sau khi đề nghị.

Việc cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất tại Trung tâm hành chính công là giải pháp thiết thực, giúp người tham gia BHYT có thêm sự lựa chọn về địa điểm giao dịch thuận tiện nhất; đây là tiền đề quan trọng, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành BHXH.

      Tin, ảnh: Đỗ Hữu Thuận (Bảo hiểm Xã hội tỉnh)

.