Mèo Vạc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp xã

Thứ Tư, 23/10/2019, 19:13 (GMT+7)

BHG - Trong những năm gần đây, chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn ở huyện Mèo Vạc đã có sự chuyển biến mạnh mẽ; từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Có được kết quả này chính là nhờ vào chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và sự chỉ đạo quyết liệt của huyện.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã Lũng Chinh
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã Lũng Chinh

Đến nay, đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc đều có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 100%; trong đó, đại học chiếm hơn 42%; trình độ chính trị từ trung cấp trở lên đạt xấp xỉ 70% và được bố trí công việc theo đúng chuyên ngành đào tạo; đội ngũ cán bộ trẻ chiếm khoảng trên một nửa tổng số cán bộ của các xã, thị trấn. Với lợi thế năng động, nhiệt tình trong công tác; thế nhưng cũng đặt ra cho chính quyền các địa phương những thách thức mới và hầu hết đội ngũ cán bộ trẻ được bố trí tại Phòng Giao dịch một cửa, nơi thường xuyên tiếp xúc với người dân để nhận và trả kết quả. Theo yêu cầu công việc, ở một huyện vùng cao như Mèo Vạc, thì nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế, mặc dù được đào tạo chính quy về trình độ chuyên môn nhưng trong thực tiễn công việc vẫn còn nhiều công chức chưa đáp ứng được yêu cầu; việc tham mưu cho lãnh đạo xử lý công việc chuyên môn cũng chưa tốt. Từ thực tế đó, huyện Mèo Vạc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc với rèn luyện đạo đức công vụ  thông qua việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đã mang lại hiệu quả đáng kể. Cụ thể, tính nêu gương của cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt; tính gương mẫu, sự nỗ lực trong công việc cũng như giải quyết tình huống trong thực tế công việc hàng ngày và tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ; hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các xã, thị trấn đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu giao dịch của nhân dân; những quy định về công khai thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, một số thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Để nâng cao hơn nữa nguồn nhân lực cấp xã, gắn với cải cách hành chính; huyện Mèo Vạc tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện để sắp xếp lại và sử dụng theo đúng quy hoạch; đồng thời bố trí công việc đúng chuyên ngành, chuyên môn đào tạo, đúng năng lực công tác, đúng sở trường của mỗi người. Xây dựng các quy định nhằm định hướng đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là các kỹ năng thực thi công vụ, tránh tình trạng bằng cấp chỉ để hợp thức hoá tiêu chuẩn chức danh và ngạch, bậc… Tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn có thêm sáng kiến phù hợp với tình hình thực tiễn, nỗ lực giải quyết những vấn đề tại địa phương; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để làm tốt vai trò cầu nối giữa cơ sở và các cấp; góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống ngày một hiệu quả theo yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.

Bài, ảnh: Minh Chuyên

.