Bố trí PGĐ sở đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thứ Sáu, 25/10/2019, 18:15 (GMT+7)

BHG - Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, ngày 25.10, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3422/UBND-PVHCC gửi Sở KH&ĐT, Sở TN&MT về việc Bố trí PGĐ sở đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT, Sở TN&MT thí điểm bố trí 1 đồng chí PGĐ sở đến thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp tại quầy giao dịch của Sở ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thời hạn tối thiểu 12 tháng, đồng thời gửi danh sách về Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh trước ngày 28.10 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sở và xử lý cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ và xử lý cho người dân.

Lê Lâm

 

.