Bắc Mê triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền"

Thứ Năm, 28/11/2019, 17:28 (GMT+7)

BHG - Thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, huyện Bắc Mê xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cán bộ thị trấn Yên Phú (bên trái) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.
Cán bộ thị trấn Yên Phú (bên trái) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bắc Mê, Nông Thị Sân cho biết: Năm nay, huyện tập trung vào nâng cao chỉ số CCHC; đổi mới phương thức dân vận của chính quyền gắn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…, Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận (CTDV) thành cơ chế phù hợp với thực tiễn đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với CTDV.

Với phương châm đổi mới lề lối làm việc, phong cách công tác “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; các cơ quan chuyên môn của huyện đã tổ chức tập huấn, triển khai công tác CCHC công và chuyển giao kỹ năng công nghệ thông tin tại Trung tâm Giao dịch một cửa và một cửa liên thông; tiếp nhận và xử lý trả đúng hạn 1.838 hồ sơ các loại thủ tục theo quy định và thực hiện trợ giúp pháp lý cho 19 trường hợp. Tiếp công dân 13 cuộc, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 3 đơn và 64 đơn đề nghị. Trong đó, có 50 đơn đủ điều kiện giải quyết về các lĩnh vực đất đai, tư pháp, chính sách xã hội, nông nghiệp…, qua đó, nhanh chóng giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, phát huy vai trò người đứng đầu trong việc đối thoại trực tiếp với nhân dân; các xã, thị trấn đã tổ chức 24 lượt đối thoại trực tiếp với nhân dân, nội dung nghe nhân dân phản ánh về các khoản thu, chi tài chính của thôn và giải quyết tranh chấp về đất đai… Trong đó, Thường trực Huyện ủy đối thoại trực tiếp 4 cuộc, nghe nhân dân thôn Nà Vuồng, xã Yên Phong phản ánh về các chính sách liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng; những vướng mắc ở cở sở liên quan đến sử dụng đất đai. Đồng thời đối thoại với Bí thư các chi bộ cơ sở về những vấn đề liên quan đến tình hình địa phương; đối thoại với viên chức sự nghiệp giáo dục về những phản ánh liên quan đến chế độ chính sách. Bên cạnh đó, các đồng chí Thường trực Huyện ủy thường xuyên tiếp công dân vào ngày 10 và 20 hàng tháng; nhằm giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng được chú trọng, huyện chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành; giáo dục đạo đức công vụ, văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, CCVC.

Những đổi mới trong CTDV đã bám sát nhu cầu thực tiễn của người dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, góp phần hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Bài, ảnh: LÊ HẢI

.