Sau hơn một năm thực hiện Đề án 22 của BTV Tỉnh ủy

Thứ Ba, 22/10/2019, 08:50 (GMT+7)

BHG - Là một trong những địa phương đi đầu thực hiện Nghị quyết số 18, 19, Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sau hơn một năm triển khai thực hiện, tỉnh ta đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh trao đổi công việc.
Cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh trao đổi công việc.

Tinh gọn bộ máy

Ngày 8.2.2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án tổng thể về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả (Đề án 22) theo tinh thần Hội nghị T.Ư 6, nhằm khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo và có xu hướng ngày càng tăng cả về quy mô, số lượng các cơ quan, đơn vị.

Xác định đây là chủ trương lớn, nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt Đề án. Đến nay, tỉnh đã thực hiện 9/10 nội dung của Đề án: Tiến hành sáp nhập Văn phòng các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy; hợp nhất các Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; điều chuyển Ban Tôn giáo sang Ban Dân tộc; sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật với Trường Cao đẳng nghề; sáp nhập 5 đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (trực thuộc Sở Y tế). Có 5/11 huyện, thành phố thực hiện thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ và UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện gồm: Thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, Quang Bình, Quản Bạ, Xín Mần; các địa phương còn lại đã xây dựng đề án trình BTV Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt. Có 2 huyện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND - UBND huyện thành Văn phòng huyện là Vị Xuyên, Xín Mần. Tỉnh cũng thực hiện hợp nhất chức danh Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

Bác sỹ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhập dữ liệu khám bệnh cho người dân.
Bác sỹ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhập dữ liệu khám bệnh cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh chia sẻ: “Trong điều kiện không ít khó khăn khi văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của T.Ư về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, phụ cấp của các cơ quan sáp nhập, hợp nhất chưa thay đổi kịp tình hình thực tiễn; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy là vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan quyền lợi, tâm tư, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Tuy nhiên, xác định tinh gọn bộ máy là chủ trương đúng của Đảng, là xu thế tất yếu nên cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị với những cách làm sáng tạo, linh hoạt; phát huy dân chủ trong thảo luận phương án; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tạo đồng thuận, thống nhất trong hành động. Vì vậy, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang từng bước được củng cố, kiện toàn đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố đã giảm được 4 cơ quan đầu mối cấp tỉnh, 4 cấp trưởng, 2 cấp phó, 20 phòng chuyên môn, 15 Trưởng phòng và 14 Phó trưởng phòng. Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, đã giảm 1 đơn vị, 1 cấp trưởng, 2 cấp phó, 6 phòng, 9 trưởng phòng, 6 phó phòng và 6 tổ trưởng. Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đã giảm 4 đơn vị, 4 cấp trưởng, 3 cấp phó, 18 phòng, khoa, 18 trưởng phòng, khoa và 18 phó phòng, khoa. Các huyện, thành phố đã giảm 12 phòng, ban, 11 Trưởng phòng, ban và 5 Phó trưởng phòng, ban.

Những cách làm sáng tạo

UBKT – Thanh tra tỉnh là một trong những cơ quan gặp nhiều khó khăn trong công tác vận hành bộ máy sau sáp nhập. Do T.Ư chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ cơ quan sau hợp nhất nên hiện vẫn phải sử dụng song song 2 con dấu; chế độ, chính sách của cán bộ ngành kiểm tra và thanh tra khác nhau; hệ thống xử lý văn bản chưa đồng bộ; chưa thống nhất chung về tên gọi, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, gây khó khăn trong chỉ đạo, điều hành. Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh cho biết: Ngay sau khi sáp nhập, trên cơ sở các quy định của T.Ư, cơ quan đã ban hành quy chế làm việc mới, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Lãnh đạo cơ quan thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để thống nhất trong tư tưởng và hành động. Việc bổ nhiệm cấp trưởng, phó các phòng nghiệp vụ được thực hiện khách quan, minh bạch bằng cách lấy phiếu tín nhiệm. Các hoạt động phong trào của cơ quan được phát huy mạnh mẽ, tạo khí thế làm việc sôi nổi, hăng say cho cán bộ, đảng viên. Các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra được lồng ghép theo mô hình tổ chức mới, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí”.

Bác sỹ Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Để vận hành linh hoạt, hiệu quả cơ quan sau sáp nhập, Trung tâm lồng ghép các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tương đồng; huy động tối đa nguồn nhân lực có trình độ, năng lực để thành lập Phòng khám đa khoa, chuyên khoa; lồng ghép nguồn lực tài chính; tạo điều kiện để cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực; quy hoạch và xây dựng đề án vị trí việc làm, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý; đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ công chức công khai, công bằng, minh bạch.

Tại Văn phòng Tỉnh ủy, việc sáp nhập văn phòng các ban Đảng về Văn phòng Tỉnh ủy đã giúp công tác quản lý tài chính, phương tiện một cách chặt chẽ, minh bạch, kịp thời, khách quan, thống nhất, không chồng chéo, giảm thủ tục hành chính và thời gian, tăng cường giám sát chi tiêu tài chính; đặc biệt văn phòng triển khai triệt để, hiệu quả việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Bài học từ thực tiễn

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 22 đã bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế nhưng tỉnh ta xác định vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vướng ở đâu giải quyết đến đó theo hướng cơ bản, phù hợp, không cầu toàn. Từ thực tế hoạt động, các cơ quan, đơn vị đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý.

Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài chia sẻ: Sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án 22, các cơ quan, đơn vị được sáp nhập đã sơ kết, đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo; qua đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Trước hết các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải luôn nhận thức đúng để hành động quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên để xem xét, giải quyết hợp lý, tạo sự đồng thuận trong cơ quan. Quá trình sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế phải đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, nhân văn, không cầu toàn, nóng vội, bảo đảm “hợp tình, hợp lý”, lấy quyền và lợi ích của cán bộ, đảng viên làm cơ sở. Quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, kịp thời khích lệ những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy...

Hiện nay, dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện đang được Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ. Trong khi chờ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan T.Ư  ban hành nghị định mới và các quy định, hướng dẫn cụ thể, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 22 để thống nhất thí điểm trong toàn tỉnh và có thêm cơ sở thực tiễn, khách quan trong quá trình đánh giá, sơ kết, tổng kết mô hình, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN

.