Thị trấn Yên Minh chú trọng công tác cải cách hành chính

Thứ Ba, 19/11/2019, 14:52 (GMT+7)

BHG - Nhận thức việc cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH ở địa phương. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Yên Minh (Yên Minh) đã tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực hoạt động của cấp ủy, chính quyền thị trấn.

Bộ phận một cửa liên thông thị trấn Yên Minh tiếp nhận và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch.
Bộ phận một cửa liên thông thị trấn Yên Minh tiếp nhận và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch.

Chủ tịch UBND thị trấn Yên Minh Nguyễn Văn Vĩnh cho biết: Để triển khai hiệu quả công tác CCHC, UBND thị trấn luôn quan tâm chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến CCHC bởi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm truyền tải những nội dung cơ bản về các kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, huyện và thị trấn đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thông qua hệ thống pano, áp phích hoặc tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố. Cùng với đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính của thị trấn đã thực hiện tốt việc trực, tiếp nhận và trả kết quả; đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, UBND thị trấn đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong đó, các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, đồng thời tham mưu cho UBND thị trấn ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách và tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; CCHC công và hiện đại hóa nền hành chính... Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình CCHC tại thị trấn. Trong quý III năm nay, thị trấn Yên Minh đã tiếp nhận và giải quyết 1.214 hồ sơ; trong đó lĩnh vực hộ tịch 44 hồ sơ; lĩnh vực chứng thực 1.041 hồ sơ; lĩnh vực địa chính, giao thông, xây dựng 75 hồ sơ; lĩnh vực lao động TB&XH 54 hồ sơ. Để việc giao dịch với người dân được thuận lợi, UBND thị trấn đã đầu tư phòng giao dịch một cửa riêng có diện tích 40 m2, với đầy đủ các trang thiết bị như máy tính, máy in, 5 tủ đựng hồ sơ, tài liệu… 

Để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ hiệu quả công tác CCHC cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; UBND thị trấn đã tập trung làm tốt các công tác như: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo thuận lợi nhất cho người dân; tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động CCHC cũng được UBND thị trấn đẩy mạnh. Hiện, UBND thị trấn đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ISO 9001: 2008 theo chương trình kế hoạch của tỉnh và đã được Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT đánh giá cao và đã được cấp Giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. UBND thị trấn hiện đang tiếp tục áp dụng HTQLCL phù hợp TCVN IS: 9001:2015, đồng thời trang bị hệ thống mạng Internet cho toàn cơ quan; 100% cán bộ, công chức UBND thị trấn đều được cài đặt và thực hiện hệ thống văn phòng điện tử tại UBND thị trấn. Qua đó đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong cơ quan.

 Nhằm phát huy hiệu quả trong công tác CCHC, thời gian tới thị trấn Yên Minh tiếp tục duy trì tốt lịch trực và tiếp nhận hồ sơ cũng như thực hiện tốt chế độ tiếp công dân. Mọi thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC và trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Bài, ảnh: Hồng Cừ

.