Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở TT&TT

Thứ Ba, 20/11/2018, 16:26 (GMT+7)

BHG - Sáng 20.11, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh có buổi kiểm tra CCHC đối với Sở TT&TT. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở TT&TT; đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh kết luận buổi kiểm tra CCHC tại Sở TT&TT.
Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh kết luận buổi kiểm tra CCHC tại Sở TT&TT.

Nhiệm vụ CCHC được Ban Giám đốc Sở TT&TT quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, phân công công chức thực hiện 6 nhiệm vụ CCHC; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan và làm tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo CCHC tỉnh. Hiện nay, 43/43 thủ tục hành chính được đơn vị công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính – Trung tâm Hành chính công tỉnh; trong đó, 6 thủ tục hành chính được đơn vị thực hiện cắt giảm 25% thời gian giải quyết. Đặc biệt, 100% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị trao đổi nội dung công việc qua hệ thống thư điện tử công vụ. 80% văn bản phát hành bằng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh đề nghị Sở TT&TT tiếp tục tập huấn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nâng cao trình độ công nghệ thông tin; đồng thời, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá về công nghệ thông tin trong năm 2018 để có cơ sở xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.