Nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI

Thứ Ba, 25/09/2018, 15:32 (GMT+7)

BHG - Năm 2017, chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh ta xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố; đứng 13/14 tỉnh thuộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Hiện nay, chỉ số này đang được các cấp, ngành trong tỉnh nỗ lực nâng cao bằng nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể.

Năm 2017, chỉ tiêu thành phần Dịch vụ y tế công lập của tỉnh thuộc nhóm đạt điểm cao nhất.  Trong ảnh: Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang chăm sóc trẻ sơ sinh trong lồng kính.
Năm 2017, chỉ tiêu thành phần Dịch vụ y tế công lập của tỉnh thuộc nhóm đạt điểm cao nhất. Trong ảnh: Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang chăm sóc trẻ sơ sinh trong lồng kính.

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp; bao gồm 6 tiêu chí, 22 tiêu chí thành phần, 90 chỉ tiêu chính, hơn 500 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam. Khảo sát PAPI được thực hiện thường niên tại 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc. Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2017 do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 4.4.2018 không xếp hạng 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư như trước. Thay vào đó là trình bày kết quả phân tích cụ thể và đánh giá xu thế biến đổi ở cấp chỉ số nội dung, chỉ số nội dung thành phần qua 7 năm từ 2011 – 2017. Phần so sánh giữa các tỉnh, thành phố được thực hiện theo 8 vùng địa lý, KT-XH và xếp hạng ở 4 mức: Nhóm đạt điểm cao nhất; đạt điểm trung bình cao; nhóm đạt điểm trung bình thấp và nhóm đạt điểm thấp nhất. Tuy nhiên, căn cứ vào số liệu cụ thể cho thấy: Chỉ số PAPI của tỉnh đạt 33,97/60 điểm, xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số này giảm 5 bậc so với năm 2016; kém 5,56 điểm so với tỉnh có điểm cao nhất là 39,53 điểm. Đồng thời, thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất và đứng thứ 13/14 tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc. Trong 6 tiêu chí của chỉ số PAPI được đánh giá (gồm: Sự tham gia của người dân ở cơ sở; Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với nhân dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công và Cung ứng dịch vụ công), chỉ có tiêu chí Công khai, minh bạch thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp. Những tiêu chí còn lại đều thuộc nhóm thấp nhất. Giá trị trung bình của 6 tiêu chí đạt 5,66 điểm. Trong đó, 12 tiêu chí thành phần tăng điểm, đặc biệt, tiêu chí thành phần Dịch vụ y tế công lập đạt 2,03/2,5 điểm, thuộc nhóm cao nhất; 9 tiêu chí thành phần giảm điểm và 1 tiêu chí thành phần không thay đổi…

Trên cơ sở phân tích các tiêu chí, tiêu chí thành phần và chỉ tiêu cụ thể, tỉnh ta nhận định rõ nguyên nhân hạn chế ở 6 lĩnh vực nội dung tiêu chí. Trong đó, mặc dù tiêu chí Công khai minh bạch đã có tiến bộ nhưng vẫn thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp. Bởi, việc công khai, minh bạch các chính sách chưa đầy đủ, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình khu vực dân cư; hình thức chưa phong phú. Việc công khai, minh bạch về danh sách hộ nghèo, thu chi ngân sách, quy hoạch, sử dụng đất, giá đất còn hạn chế. Đối với tiêu chí Trách nhiệm giải trình với người dân được tỉnh nhận định: Việc tiếp xúc, giải trình với nhân dân của cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa hiệu quả, chưa xem đây là một cơ chế giải trình. Công tác giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chưa đáp ứng sự mong đợi của nhân dân. Cùng với đó, công tác tuyển dụng vào khu vực công chưa đảm bảo sự công bằng; quyết tâm chống tham nhũng chưa cao. Đối với tiêu chí Thủ tục hành chính công cho thấy: Người dân chưa thực sự hài lòng trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;…

Từ thực tế trên, để cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI trong năm 2018 và những năm tiếp theo, ngày 17.7.2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 208 về Cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020. Qua đó, nhằm đạt mục tiêu: Cải thiện hiệu quả chỉ số PAPI cấp tỉnh. Tiếp tục phát huy những chỉ số thành phần tăng điểm và cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần thuộc nhóm điểm thấp nhất. Nỗ lực phấn đấu để chỉ số PAPI của tỉnh năm 2018 đạt 36/60 điểm; năm 2020 đạt 38/60 điểm. Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai đồng bộ, quyết liệt trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, UBND các cấp cần chủ động tương tác tích cực với người dân, thông qua lịch tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình trực tiếp với người dân; tạo mọi điều kiện để người dân có thể tiếp xúc thường xuyên với cán bộ, công chức cấp xã, trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố… Cùng với đó, các cấp, ngành đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong tuyển dụng công chức, viên chức. Giám sát và khắc phục triệt để việc nhận tiền ngoài quy định khi cung ứng dịch vụ công. Ngăn chặn cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi qua các hành vi vòi vĩnh khi làm thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời, xử lý nghiêm việc nhận tiền “lót tay” trong tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Kiểm soát tình trạng lạm thu trong các trường học công lập hay việc phụ huynh phải “bồi dưỡng” giáo viên để học sinh được quan tâm hơn trong giáo dục công. Bên cạnh các giải pháp trên, đối với chỉ tiêu Thủ tục hành chính công, UBND tỉnh xác định: Việc ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ cốt lõi trong cải cách thủ tục hành chính; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4…

Từ những việc làm trên cho thấy quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI. Bởi đây là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng phục vụ của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân…

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.