Phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri

Thứ Bảy, 15/05/2021, 20:47 (GMT+7)

BHG - Nếu được cử tri huyện nhà tin tưởng, lựa chọn bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tôi tôi sẽ nỗ lực cố gắng và có những quyết tâm hành động, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử như sau:

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Đơn vị bầu cử số 12, huyện Hoàng Su Phì)
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Đơn vị bầu cử số 12, huyện Hoàng Su Phì)

1. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tập trung nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Giành nhiều thời gian nhất có thể để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; thu thập và phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương tới Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như các cơ quan chức năng; giám sát việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.  Tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

2. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân,  thực hiện tốt quyền giám sát của đại biểu, dành thời gian nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, các quy định và tình hình thực tế, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khóp khăn vướng mắc, những bức xúc được dư luận xã hội quan tâm để góp phần đưa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuộc sống. Xây dựng và phát triển các thành quả mà trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ động nghiên cứu tài liệu để có ý kiến đóng góp đối với các nội dung thảo luận của Hội đồng nhân dân về cơ chế, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như các ngành nghề khác ở nông thôn và các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

4. Hoàng Su phì là một trong hai huyện vùng cao biên giới phía tây của tỉnh Hà Giang. Đây là địa bàn cư trú lâu đời của 13 dân tộc như Dao, Tày, Nùng, Mông, Cờ Lao, La Chí... Đây cũng là một trong những địa phương có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt thuộc diện đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả toàn diện, nông nghiệp, du lịch từng bước được khai thác; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Mặc dù có nhiều thời cơ và thuận lợi nêu trên nhưng tôi nhận thức được huyện vẫn còn có những khó khăn thách thức đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân huyện Hoàng Su phì phải có quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 như: tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; công tác cải cách hành chính ở một số khâu hiệu quả chưa cao; chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng…

Trong việc tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu với Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, tôi sẽ quan tâm chú trọng để góp phần vào việc giải quyết các khó khăn của huyện Hoàng Su phì đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Thực hiện đúng quy định về  hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Dành thời gian nghiên cứu các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân chuyển đến các cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền giải quyết, đồng thời theo dõi, đôn đốc và giám sát kết quả giải quyết theo đúng quy định.

6. Đặc biệt, với vai trò của một nữ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là người dân tộc thiểu số tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến các chính sách liên quan đến hoạt động giám sát việc thực thi chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Hiện nay, phụ nữ đã nhận thức và phát huy vai trò của mình trong sản xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế phi nông nghiệp, các hoạt  động xã hội và cộng đồng nông thôn. Mặc dù sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay đã đem lại nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ nhưng đồng thời cũng nảy sinh những tác động tiêu cực cho phụ nữ, họ phải lo toan nhiều hơn cho cuộc sống gia đình. Để giải quyết được vấn đề này  cần phải có những nghiên cứu, sự quan tâm hợp lý đến phụ nữ nông thôn, qua đó đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm phát huy năng lực của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ nông thôn tự tin hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội, góp phần phát huy truyền thống của phụ nữ “giỏi việc nước đảm việc nhà”.

Tôi luôn nhận thức được rằng trở thành người đại biểu của Nhân dân là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của bản thân. Tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ tín nhiệm của các bậc cử tri và bà con Nhân dân.   

.