Đồng Văn tăng cường kiểm tra, giám sát trước thềm đại hội Đảng các cấp

Thứ Hai, 30/03/2020, 09:40 (GMT+7)

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã chỉ rõ mục đích và ý nghĩa của công tác kiểm tra: “Nếu công tác kiểm tra cho chu đáo thì cũng như ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ…”. Nêu cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch năm; một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay được cấp ủy, UBKT Huyện ủy Đồng Văn chú trọng đó là tăng cường công tác KTGS trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

UBKT Huyện ủy Đồng Văn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại xã Má Lé.
UBKT Huyện ủy Đồng Văn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại xã Má Lé.

Ngay từ đầu năm 2020, bám sát vào tình hình thực tế tại địa phương, BTV Huyện ủy Đồng Văn đã chỉ đạo UBKT các cấp tăng cường KTGS, chủ động nắm bắt tình hình tại các tổ chức Đảng trực thuộc; nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, vấn đề phức tạp mới nảy sinh, nhiều vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Ðồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới để tạo cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp. Tại các xã, UBKT các cấp tăng cường công tác KTGS và tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt chú trọng tới những đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức tham mưu giúp cấp uỷ đánh giá, nhận xét cán bộ đảm bảo khách quan, chính xác. UBKT Huyện ủy đã triển khai toàn diện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng, trong đó,  chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh KTGS công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Chủ động tham gia nhận xét, đánh giá nhân sự đại hội và cán bộ phục vụ đại hội đảm bảo khách quan, trung thực. Tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội, tập trung vào những nội dung liên quan đến công tác KTGS, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, để công tác nhân sự phục vụ đại hội được chuẩn bị tốt nhất, UBKT Huyện ủy đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là công tác KTGS phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường phối hợp đôn đốc, hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau khi diễn ra đại hội.

Đến thời điểm hiện tại, việc KTGS công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ đối với đảng ủy các xã, thị trấn đang được UBKT Huyện ủy Đồng Văn triển khai rộng khắp. Trong đó, đã tiến hành giám sát được 6 đảng ủy xã, thị trấn và chưa phát hiện ra trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm. Đồng chí Phan Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Từ nay cho đến khi tiến hành Đại hội Ðảng bộ huyện, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện sẽ tăng cường giám sát, chủ động nắm bắt kịp thời tình hình các tổ chức Đảng trực thuộc; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm minh những tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết tố cáo; qua đó, có thể kịp thời kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên bị tố cáo; xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm và kết thúc trước khi tổ chức đại hội, nhằm làm trong sạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Bài, ảnh: My Ly

.