Hoàng Su Phì làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng

Thứ Sáu, 27/03/2020, 12:46 (GMT+7)

BHG - Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Hoàng Su Phì đã và đang đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai đại hội Đảng các cấp.

Huyện ủy Hoàng Su Phì họp Tiểu ban Văn kiện đại hội.
Huyện ủy Hoàng Su Phì họp Tiểu ban Văn kiện đại hội.

Cũng trong thời điểm này, Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đang tập trung hoàn thành cơ bản đề cương chi tiết Văn kiện đại hội, trình BTV Tỉnh ủy cho ý kiến. Trong đó nội dung quan trọng là việc xác định những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá trong phát triển KT-XH, nâng cao thu nhập cho nhân dân phải được đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ từ cấp huyện đến các xã, thị trấn.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì cho biết: “Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện đã quán triệt tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ các cấp. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng. Chú ý thực hiện các công việc thường xuyên, không tách rời nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị mình. Tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đồng thời, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng, thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín; thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới”.

Đến thời điểm này, các chi, đảng bộ cơ sở của huyện Hoàng Su Phì đang triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả; đề cao vai trò, trách nhiệm các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu và lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết dứt điểm, kịp thời, hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của các cấp về công tác xây dựng Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng…

Là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, thị trấn, vào những ngày này, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Vinh Quang đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng chào mừng đại hội Đảng các cấp. Với 4 công trình được lựa chọn thực hiện gồm: Xây dựng hội trường văn hóa tổ dân phố 1, mức kinh phí đầu tư 120 triệu đồng; thôn Pố Lũng 250 triệu đồng; bê tông hóa đường giao thông tổ dân phố 4, kinh phí đầu tư thực hiện 250 triệu đồng và công trình xây dựng nhà lớp học thuộc trường Mầm non Vinh Quang có mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng thuộc nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp học. Đến nay, công trình xây dựng hội trường văn hóa tổ dân phố 1 và đường giao thông đã hoàn thành; 2 công trình còn lại đang được Đảng ủy, chính quyền xã chỉ đạo thi công gấp rút hoàn thành giai đoạn cuối theo tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành trước 30.4.2020 để chào mừng đại hội Đảng các cấp .

Đến nay, các khâu chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được huyện chủ động chuẩn bị, thể hiện rõ nét ở công tác nhân sự. BTV Huyện ủy đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Theo đánh giá chung, các nguồn quy hoạch đều đảm bảo trình độ, năng lực chuyên môn, có hướng phát triển và đủ nguồn để chuẩn bị cho công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đảng bộ huyện đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường giám sát, kiểm tra; chỉ đạo các cơ quan trong khối Nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xác minh, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy từ huyện tới cơ sở.

Bài, ảnh:  PHI ANH

.