Hoàng Su Phì đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ Bảy, 27/03/2021, 14:18 (GMT+7)

BHG - Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Tại huyện Hoàng Su Phì, ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã khẩn trương triển khai các giải pháp, bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Người dân xã Bản Máy đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa.
Người dân xã Bản Máy đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa.

Đại hội Đảng bộ xã Hồ Thầu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ban hành nghị quyết và đề ra nhiều mục tiêu, trong đó chỉ tiêu quan trọng nhất được xác định là giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới (NTM). Cuối năm 2020, với sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Hồ Thầu đã “cán đích” NTM trong niềm vui, phấn khởi của nhân dân. Đây là mốc son đáng tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, do đó trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền xã quyết tâm dồn lực lãnh, chỉ đạo, chủ động xây dựng chương trình hành động, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Chủ tịch UBND xã, Phượng Chàn Nu cho biết: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng cơ cấu lại kinh tế, phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch và dịch vụ để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Cùng với đó, tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động như thu nhập, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo... 

Những ngày này, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, không khí thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp diễn ra rất sôi nổi. Bí thư Đảng ủy thị trấn Vinh Quang, Phan Thanh Tùng cho biết: Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025, BCH Đảng bộ thị trấn đã khẩn trương ban hành chương trình hành động và chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thị trấn đặc biệt chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, coi đây là lĩnh vực đột phá trong phát triển kinh tế của thị trấn. Đồng thời, chú trọng thực hiện xây dựng NTM đối với 2 thôn Quang Tiến và Pố Lũng, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, cả 2 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM. Gắn với đó là chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; vận động nhân dân tập trung xây dựng các tuyến phố văn minh để xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Việc cụ thể hóa nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những vấn đề trọng yếu, có tính khả thi cao… là khâu đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự đồng thuận để triển khai nghị quyết một cách hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì, Lù Văn Chung cho biết: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI thành các nghị quyết, đề án, kế hoạch chuyên đề; phân công rõ nhiệm vụ cho từng địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện với lộ trình thời gian hoàn thành cụ thể; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu các cấp, ngành. Các nội dung công việc đều có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng theo từng năm và đến cuối nhiệm kỳ, phù hợp với thực tế và nguồn lực tại địa phương, bảo đảm tính khả thi… Đặc biệt, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để thực hiện 3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. 

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.