Đảng vì dân

Chủ Nhật, 31/01/2021, 16:10 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và luyện rèn nên một Đảng Cộng sản Việt Nam với lý tưởng cao cả sống vì dân. Từ khi thành lập đến nay đã hơn 90 năm, Đảng ta lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam của Đảng.

Khẩu hiệu tuyên truyền đại hội XIII của Đảng tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang). ảnh: Hải Quỳnh
Khẩu hiệu tuyên truyền đại hội XIII của Đảng tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang). ảnh: QH

Vì dân, Đảng đã lãnh đạo toàn dân đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ra khỏi đất nước, giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân, lãnh đạo toàn dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc cùng nhau xây dựng cuộc sống theo chủ trương đổi mới của Đảng, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước vào năm 2019 cả thế giới phải đối phó với đại dịch Covid 19, hai năm 2019-2020 Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân chống dịch như chống giặc được toàn Đảng và toàn dân và toàn quân hưởng ứng thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả nên Việt Nam đã rất thành công trong việc khống chế đại dịch Covid -19, được thế giới ca ngợi. Bước sang năm 2021, lại xảy ra ổ dịch tại Chí Linh (Hải Dương) và một số tỉnh lân cận. Dù đang tập trung chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Bộ Chính trị đã kịp thời có biện pháp chỉ đạo chống dịch ngay trong thời gian diễn ra Đại hội. Một Đảng Cộng sản vì dân là thế, các đảng viên của Đảng từ Bộ Chính trị đến các đồng chí phụ trách các bộ, ngành và địa phương có ngay các cuộc họp chỉ đạo chống dịch với những biện pháp kiên quyết, kịp thời để bao vây không cho dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Với những chủ trương, biện pháp tích cực, kịp thời được toàn dân hưởng ứng, nhất định Việt Nam ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, tiếp tục phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Qua lãnh đạo và chỉ đạo chống tham ô tham nhũng và chống đại dịch Đảng ta đã củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao vị thế của Việt Nam với bạn bè Quốc tế, với sự thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII niềm tin của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân trong nước tiếp tục được nâng cao, với bạn bè trên thế giới càng thêm tô thắm.

Triệu Đức Thanh

.