Hà Giang

Đảng vì dân

16:10, 31/01/2021

BHG - Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và luyện rèn nên một Đảng Cộng sản Việt Nam với lý tưởng cao cả sống vì dân. Từ khi thành lập đến nay đã hơn 90 năm, Đảng ta lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam của Đảng.

Khẩu hiệu tuyên truyền đại hội XIII của Đảng tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang). ảnh: Hải Quỳnh
Khẩu hiệu tuyên truyền đại hội XIII của Đảng tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang). ảnh: QH

Vì dân, Đảng đã lãnh đạo toàn dân đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ra khỏi đất nước, giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân, lãnh đạo toàn dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc cùng nhau xây dựng cuộc sống theo chủ trương đổi mới của Đảng, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước vào năm 2019 cả thế giới phải đối phó với đại dịch Covid 19, hai năm 2019-2020 Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân chống dịch như chống giặc được toàn Đảng và toàn dân và toàn quân hưởng ứng thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả nên Việt Nam đã rất thành công trong việc khống chế đại dịch Covid -19, được thế giới ca ngợi. Bước sang năm 2021, lại xảy ra ổ dịch tại Chí Linh (Hải Dương) và một số tỉnh lân cận. Dù đang tập trung chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Bộ Chính trị đã kịp thời có biện pháp chỉ đạo chống dịch ngay trong thời gian diễn ra Đại hội. Một Đảng Cộng sản vì dân là thế, các đảng viên của Đảng từ Bộ Chính trị đến các đồng chí phụ trách các bộ, ngành và địa phương có ngay các cuộc họp chỉ đạo chống dịch với những biện pháp kiên quyết, kịp thời để bao vây không cho dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Với những chủ trương, biện pháp tích cực, kịp thời được toàn dân hưởng ứng, nhất định Việt Nam ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, tiếp tục phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Qua lãnh đạo và chỉ đạo chống tham ô tham nhũng và chống đại dịch Đảng ta đã củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao vị thế của Việt Nam với bạn bè Quốc tế, với sự thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII niềm tin của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân trong nước tiếp tục được nâng cao, với bạn bè trên thế giới càng thêm tô thắm.

Triệu Đức Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội XIII của Đảng và quyết tâm đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới!

BHG - Năm 1985, từ thực tế tình hình kinh tế đất nước đang lạm phát, khủng hoảng, Đảng và Nhà nước ta đã thống nhất xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, quyết tâm đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn. Những quyết sách quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong năm 1985 là bước chuẩn bị quan trọng để từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, tháng 12.1986, chúng ta bước vào một giai đoạn mới, thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện nền kinh tế thị trường, hội nhập và phát triển. 

31/01/2021
Kiên định bảo vệ chế độ chính trị

BHG - Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Chương I với 13 điều quy định về vị trí vai trò của nhân dân; vị trí vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội… 

30/10/2020
Duy ý chí "căn bệnh" nguy hiểm cần tránh

BHG - Ý chí là một trong những yếu tố làm nên phẩm chất, bản lĩnh của con người. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào ý chí cá nhân mà không tuân theo quy luật khách quan, hay coi ý chí là "chìa khóa vạn năng" để giải quyết mọi công việc mà không xuất phát từ thực tiễn cuộc sống thì lại là duy ý chí - một trong những biểu hiện của căn bệnh "kiêu ngạo cộng sản" dễ làm người cách mạng tự sa ngã, biến chất,  "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" – điều này hết sức nguy hiểm.

 

26/12/2020
Thấm thía với bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

BHG - Bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thể hiện một cách khái quát và rất sâu sắc những định hướng lớn trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII. Theo GS-TS Phùng Hữu Phú, điểm nổi bật đầu tiên trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là 5 bài học kinh nghiệm có tầm lý luận và chỉ đạo thực tiễn rất lớn. Trong đó, Tổng Bí thư...

25/09/2020