Thành ủy Hà Giang thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020

Thứ Năm, 17/12/2020, 15:49 (GMT+7)

BHG - Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp từ cơ sở, do đó Ban Thường vụ Thành ủy đã đặc biệt quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau đại hội ngay từ cấp cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát trước đại hội từ khâu rà soát nhân sự, nội dung chương trình, tuyên truyền, khánh tiết phục vụ đại hội… nhằm bảo đảm các khâu chuẩn bị để đại hội các cấp được diễn ra an toàn và thành công. Công tác kiểm tra, giám sát trong đại hội được xác định là nhiệm vụ thường xuyên để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá, kết luận những vấn đề liên quan nếu có phát sinh ngay trong quá trình diễn ra đại hội các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát sau đại hội nhằm bảo đảm việc ban hành nghị quyết đại hội, các chương trình kế hoạch của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới sát thực tiễn, đạt chất lượng, đúng quy định để tiến hành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Giang trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố
Lãnh đạo Thành ủy Hà Giang trao Bằng khen của Tỉnh uỷ cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Kết quả, trong năm 2020 cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 99 tổ chức đảng và 401 đảng viên; trong đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện 27 cuộc kiểm tra về tài chính đảng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; giám sát đối với 18 tổ chức đảng và 41 đảng viên. Sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã xem xét thi hành kỷ luật 20 trường hợp có vi phạm; trong đó: Khai trừ 1, cảnh cáo 1 và khiển trách 18 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp từ thành phố đến cơ sở được triển khai thực hiện chặt chẽ về quy trình, nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần cùng toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Xác định năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội, các chương trình, kế hoạch của các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy thành phố Hà Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó quan tâm xem xét giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, đề nghị, đơn thư của công dân, đảng viên đối với tổ chức đảng để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra, giám sát các nội dung có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, quyết tâm xây dựng đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Giang trong sạch, vững mạnh.

                                        Hoàng Hương - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Giang

.