Đông Minh nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ mẫu luân phiên

Thứ Ba, 17/11/2020, 06:18 (GMT+7)

BHG - Thay phiên nhau, mỗi tháng một lần, Đảng ủy xã tổ chức sinh hoạt Chi bộ mẫu luân phiên cho các cụm chi bộ, qua đó rút kinh nghiệm để nâng cao năng lực điều hành, lãnh đạo của các chi bộ đảng và chất lượng của cán bộ, đảng viên. 

Buổi sinh hoạt Chi bộ mẫu luân phiên thôn Tu Đoóc.
Buổi sinh hoạt Chi bộ mẫu luân phiên thôn Tu Đoóc.

Hiện, Đảng bộ xã có 19 chi bộ trực thuộc, gồm 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ Quân sự và 16 chi bộ thôn, bản với 291 đảng viên. Thời gian qua, thực hiện Kế hoạch số 64 của BTV Huyện ủy Yên Minh về sinh hoạt Chi bộ mẫu luân phiên trực thuộc Đảng bộ xã, các nội dung, nội quy sinh hoạt đã đi vào nề nếp và hiệu quả. Phương thức lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả, “nói đi đôi với làm”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra. Trên cơ sở nội dung kế hoạch, BTV Đảng ủy xã đã lựa chọn Chi bộ thôn Tu Đoóc để tổ chức sinh hoạt điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Sau buổi sinh hoạt điểm, Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy xã, cán bộ phụ trách các chi bộ tham dự và chỉ đạo sinh hoạt tại các chi bộ còn lại. Cùng với đó, xây dựng mẫu chương trình sinh hoạt cho các chi bộ trực thuộc và hướng dẫn xây dựng kịch bản cho các chi bộ tổ chức thực hiện sinh hoạt theo cụm.

Để thực hiện có hiệu quả, Đảng ủy xã căn cứ vào loại hình, đặc điểm các chi bộ, tổ chức thành lập các cụm chi bộ, mỗi cụm từ 3 đến 8 chi bộ có nhiệm vụ gần tương đồng và địa hình, ranh giới giáp nhau để tổ chức sinh hoạt Chi bộ mẫu, để thuận tiện dự sinh hoạt giữa các chi bộ trong cụm và đảm bảo mỗi năm các chi bộ đều được sinh hoạt luân phiên từ 2-3 buổi/năm. Theo đó, xã phân chia thành 3 cụm gồm: Cụm 1 với 8 chi bộ (Khâu Nhịu, Bó Mới, Đông Mơ, Bản Xương, Bản Lò, Bản Uốc, Lùng Vái, Khâu Lý); cụm 2 có 8 chi bộ (Tàng Rêu, Nà Báng, Tu Đóoc, Nà Nong, Nà Nhuông, Nà Pà, Nà Trò, Nà Cọ) và cụm 3 với 3 chi bộ (mầm non, tiểu học, THCS, Quân sự). Hàng tháng các chi bộ trong cụm đều tổ chức sinh hoạt đầy đủ đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua triển khai thực hiện, các chi bộ đã sinh hoạt cụm luân phiên được 84 lượt.

Đồng chí Nông Ngọc Páo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Trước khi chưa thực hiện Kế hoạch số 64 của BTV Huyện ủy, các nội dung sinh hoạt một số chi bộ còn theo lối cũ, mang nặng phổ biến, quán triệt, ít trao đổi, bàn bạc, có chi bộ dành nhiều thời gian cho thảo luận chuyên môn, cách phân bổ thời gian cho từng nội dung chưa khoa học, thời gian sinh hoạt ngắn. Tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa cao; tự phê bình và phê bình thực hiện chưa thường xuyên, cá biệt có nơi còn xuất hiện tình trạng “Ngại nói, sợ nói, không giám đấu tranh tự phê bình và phê bình, thiếu tính trung thực trong sinh hoạt”... 

Tuy nhiên, qua 3 năm triển khai thực hiện, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên rõ rệt; việc lãnh đạo, điều hành của các Bí thư chi bộ có nét đổi mới, tôn trọng ý kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, đảng viên; các đảng viên thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, hạn chế tình trạng thụ động, ít tham gia ý kiến trong cuộc họp; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với tập thể, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, giảm được biểu hiện ngại va chạm, sợ mất lòng. Cùng với đó, chất lượng của đảng viên, cấp ủy viên và tổ chức đảng được nâng lên 

Có thể nói, việc thực hiện sinh hoạt Chi bộ mẫu luân phiên là cách làm hay, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng, năng lực điều hành của Đảng, góp phần giúp các chi bộ thay đổi nhận thức, cách thức tổ chức sinh hoạt của các chi bộ. Đồng thời nâng cao nhận thức của cá nhân trực tiếp tham gia chuẩn bị chuyên đề, chuyên môn và giúp mỗi đảng viên có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Hồng Cừ

.