Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở Hoàng Su Phì

Thứ Tư, 10/07/2019, 15:22 (GMT+7)

BHG - Sau hơn 3 năm thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm”… trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì tham gia nâng cấp tuyến đường nông thôn xã Bản Nhùng.
Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì tham gia nâng cấp tuyến đường nông thôn xã Bản Nhùng.

Theo đó, trong quá trình thực hiện, BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì đã cụ thể hóa bằng việc phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở và các thôn, tổ dân phố; phân công các đồng chí lãnh đạo huyện phụ trách từng lĩnh vực, công việc theo các nội dung đột phá, chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. BTV Huyện ủy đã lãnh, chỉ đạo triển khai, phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU tới toàn Đảng bộ; xây dựng kế hoạch về kiểm tra, giám sát và tổ chức quán triệt, triển khai các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới 100% cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 09-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ”; thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy đã phát động phong trào thi đua nêu gương của đảng viên trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng NTM.

Đồng chí Lù Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì, cho biết: “Từ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị đều tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện với những việc làm cụ thể, thiết thực; công khai kế hoạch, bản đăng ký, cam kết để mọi đảng viên trong chi bộ, cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát. Đồng thời, tổ chức đánh giá kiểm điểm “tự phê bình và phê bình” theo Bộ công cụ đối với các tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện, cấp ủy viên cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, đạt hiệu quả”. Thực tế cho thấy: Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp trên địa bàn huyện đã, đang đem lại những kết quả tích cực, tạo chuyển biến lớn trong việc “Nói đi đôi với làm”, góp phần đổi mới về phong cách, lề lối làm việc của các cấp, ngành và cơ sở trong việc thi hành công vụ. Với những cách làm thiết thực như: BTV Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV, BCH phụ trách các xã, thị trấn, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo làm đường giao thông nông thôn, mở mới cũng như cải tạo, cứng hóa đường giao thông, nhất là đường liên thôn, đường nhánh hộ. Từ chủ trương đó, huyện phát động phong trào “Ngày thứ 7 dân vận” trong đó, giao mỗi phòng, ban, phụ trách một xã; mỗi ban, ngành của xã phụ trách một thôn và mỗi tháng phải gắn với một công trình, một đoạn đường cụ thể. Đối với đảng viên và cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến xã, mỗi tháng phải dành một ngày thứ 7 cùng nhân dân làm đường giao thông. Cùng làm, cùng bàn bạc và trao đổi kinh nghiệm, điều này không chỉ giúp người dân chuyển đổi suy nghĩ, ý thức, hành vi, mà bản thân cán bộ, đảng viên cũng gần dân hơn, hiểu dân hơn…

Từ làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Thông qua đó, mỗi đảng viên trong Đảng bộ xác định được vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bài, ảnh: Phi Anh

.