Đảng bộ Bắc Mê xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

Thứ Tư, 29/05/2019, 11:04 (GMT+7)

BHG - Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các cấp ủy huyện Bắc Mê đã có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng và xác định học tập và làm theo Bác phải đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.

Nhân dân xã Minh Ngọc làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Minh Ngọc làm đường giao thông nông thôn.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê cho biết: Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, Đảng bộ huyện tập trung lãnh, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nội dung chuyên năm 2019 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và Chỉ thị 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên... chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa và gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tập trung các nội dung chủ yếu, như: Nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp… Từ đó tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động, thúc đẩy không khí thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

Sân vận động xã Minh Sơn được hình thành do nhân dân hiến 5.600 m2 đất.
Sân vận động xã Minh Sơn được hình thành do nhân dân hiến 5.600 m2 đất.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã cụ thể hóa các nội dung chỉ thị và chuyên đề của từng năm, phù hợp với thực tế, phát huy sức mạnh nội lực trong nhân dân, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc theo hướng dân chủ, cụ thể, sâu sát, quyết liệt, “nói đi đôi với làm”, cải cách thủ tục hành chính; chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân… Trong quá trình thực hiện đã làm thay đổi nhận thức của nhân dân về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, đặc biệt là phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM). Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, phát huy tốt Quy chế Dân chủ. Kinh tế của địa phương ngày một phát triển bền vững, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, phong trào xây dựng NTM đạt được kết quả lớn, đến nay có 3/13 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM.

Điểm nổi bật của Đảng bộ huyện trong quá trình lãnh, chỉ đạo là luôn đề cao vị trí, vai trò của nhân dân, chú trọng tuyên truyền, quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhận thức công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ huyện. Kết quả cho thấy, năm 2018 có 13 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6 chi bộ dưới Đảng ủy và 14 cá nhân 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiêu biểu như: Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, mỗi cán bộ, đảng viên luôn thực hành tốt lời dạy của Bác: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”. Vì thế, liên tục nhiều năm qua, Chi bộ Viện Kiểm sát là đơn vị dẫn đầu trong Đảng bộ huyện về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, cũng là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đề cao ý thức tôn trọng nhân dân

Ý thức tôn trọng nhân dân được các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện quan tâm, đẩy mạnh phát huy dân chủ ở cơ sở; điển hình như Chi bộ thôn Lùng Thóa, xã Minh Sơn. Là thôn vùng cao của xã Minh Sơn, có 56 hộ, 338 khẩu, những năm qua, Chi bộ thôn luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác; tích cực đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển KT - XH. Từ đó, đã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân, huy động tốt sức dân, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế, giúp thanh niên khởi nghiệp với các mô hình trồng dâu nuôi tằm, chanh tứ mùa, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng NTM; huy động nhân dân cùng đóng góp kéo điện lên thôn, vận động các hộ trong thôn hiến 5.600 m2 đất, sử dụng quỹ của thôn san nền làm sân vận động… Nhờ phát huy được vai trò của nhân dân, thôn Lùng Thóa nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được tỉnh đề nghị T.Ư MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen về phong trào thi đua Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với xây dựng NTM.

Ở vùng sâu, vùng xa, để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân là việc làm không hề đơn giản, nhưng những gì có lợi cho dân nếu giải thích cặn kẽ thì dân hiểu và tin theo. Cách làm của xã Minh Sơn khi vận động bà con nhân dân thôn Lùng Thóa hiến đất làm sân vận động là minh chứng rõ nét điều đó.

Bác Hồ đã chỉ ra ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức thể hiện việc coi trọng, đề cao nhân dân: “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo lời Bác ở Đảng bộ huyện Bắc Mê đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.

Bài, ảnh: Văn Quân

.