Lồng ghép sinh hoạt giữa 4 hội, 4 chi

Thứ Ba, 02/07/2019, 09:56 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, nhiều tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ huyện Quang Bình đã tiến hành đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt; nhất là lồng ghép sinh hoạt chung giữa 4 hội, 4 chi ở xã, thôn, gồm: Phụ nữ (PN), Nông dân (ND), Cựu chiến binh (CCB), Đoàn Thanh niên (ĐTN). Cách làm này vừa giữ vững tổ chức hoạt động của các hội, đoàn thể, nâng cao năng lực, hiệu quả và sức chiến đấu của hệ thống chính trị từ huyện đến cở sở.

Thông qua những định hướng sinh hoạt 4 hội, 4 chi, Đoàn Thanh niên xã Vĩ Thượng nhân rộng diện tích trồng khoai tây vụ Đông.
Thông qua những định hướng sinh hoạt 4 hội, 4 chi, Đoàn Thanh niên xã Vĩ Thượng nhân rộng diện tích trồng khoai tây vụ Đông.

Đảng bộ huyện Quang Bình có 60 TCCSĐ, hơn 6.000 đảng viên, 6.480 hội viên ND, 8.316 hội viên PN, 2.778 hội viên CCB và trên 9.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trước thực trạng người dân đi làm kinh tế ở xa ngày càng nhiều, trong đó có cả cán bộ, đảng viên (CBĐV), Đảng bộ huyện Quang Bình xác định phải giữ vững quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trị cho CBĐV và nhân dân. Quan trọng lúc này cần động viên cán bộ, người dân phát triển kinh tế theo hướng người lao động có việc làm nhưng phải đảm bảo hoạt động của tổ chức. Vì vậy, các hội, đoàn thể thay đổi sự nhìn nhận, phương thức lãnh đạo, không nhất thiết yêu cầu chi hội ở thôn, tổ sinh hoạt định kỳ riêng do không đủ số lượng theo quy định. Một giải pháp hữu hiệu được đặt ra là lồng ghép sinh hoạt của các tổ chức chính trị ngay trong cuộc họp thôn, tổ dân phố hàng tháng. Tại đây, các chi hội PN, ND, CCB, ĐTN lần lượt báo cáo tình hình của tổ chức trước thôn và tổ chức. Đồng thời, tổ chức cấp trên xuống dự để theo dõi, định hướng, yêu cầu mỗi thành viên đại diện về có trách nhiệm tuyên truyền, thông báo cho gia đình biết rõ hoạt động của các tổ chức.

Xã Vĩ Thượng là nơi đầu tiên triển khai sinh hoạt lồng ghép 4 hội, 4 chi theo định kỳ 3 tháng/lần. Với cách làm riêng, ngoài đại diện các hội, đoàn thể và hội viên các chi hội, buổi sinh hoạt chung còn có MTTQ và các ngành của xã tham gia. Mới đầu, buổi sinh hoạt chưa rõ nét, người được phân công chủ trì trong cuộc họp còn lúng túng, để khắc phục những hạn chế trên, Đảng bộ xã đã hướng dẫn các hội, đoàn thể tập hợp ý kiến, thống nhất nội dung trong công tác điều hành. Qua hơn 1 năm thực hiện, các hội, đoàn thể dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên để phổ biến kịp thời các vấn đề liên quan đến lợi ích, trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức. Trên cơ sở đó, các tổ chức cũng kiện toàn, củng cố chi hội để lựa chọn những người có đủ năng lực, tâm huyết với công tác hội, đoàn thể. Ngoài ra, MTTQ phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, việc hội họp cũng giảm bớt, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm đi lao động, tăng thu nhập cho gia đình.

Anh Linh Minh Quang, Bí thư Chi đoàn thôn Trung, xã Vĩ Thượng, cho biết: “Chi đoàn có 35 ĐV nhưng 25 người đi làm công nhân ngoại tỉnh nên việc tập hợp, duy trì sinh hoạt Đoàn rất khó tập hợp đủ quân số. Từ khi thực hiện sinh hoạt chung giữa 4 hội, 4 chi chúng tôi rút kinh nghiệm những việc chưa làm tốt và nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực giúp cho hoạt động chi đoàn cơ sở mạnh hơn. Với sự nhạy bén, tôi sử dụng mạng xã hội để thành lập nhóm, kết nối thông tin đến ĐVTN, dù ở xa hay gần các bạn đều biết đến mọi công việc chi đoàn triển khai theo chủ đề hàng tháng, như: Xây dựng mô hình khởi nghiệp; liên kết trồng ớt Chỉ thiên; tham gia xây dựng Nông thôn mới; giao lưu văn nghệ, thể thao”.

Đồng chí Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy Quang Bình, khẳng định: “Mục đích của việc sinh hoạt lồng ghép các hội, các chi là để nâng cao chất lượng các TCCSĐ. Qua đó, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực với phương châm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Với thực tế như hiện nay, các xã Xuân Giang, Yên Hà, Tân Bắc… học tập, triển khai rộng khắp mô hình sinh hoạt lồng ghép 4 hội, 4 chi và mỗi nơi lại có những cách làm khác nhau. Đối với đảng viên đi làm kinh tế xa, cấp ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ theo dõi, đánh giá hàng năm quá trình rèn luyện, tu dưỡng về chính trị, đạo đức, lối sống. Hơn nữa, khi đội ngũ này trở về địa phương các xã tổ chức gặp mặt để tăng cường nhận thức chính trị, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CBĐV.

Bài, ảnh:  MỘC LAN

.