Đảng bộ thành phố Hà Giang thực hiện tốt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ Ba, 28/05/2019, 09:13 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Giang luôn xác định việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng; đây là một trong những phương pháp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Đảng ủy phường Trần Phú thường xuyên duy trì đọc báo, tạp chí của Đảng.
Đảng ủy phường Trần Phú thường xuyên duy trì đọc báo, tạp chí của Đảng.

Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, BTV Thành ủy đã quán triệt, lồng ghép nội dung kết luận vào Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc báo, quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng và yêu cầu đặt mua báo và duy trì đọc báo đầu giờ buổi sáng đến các chi, Đảng bộ trực thuộc. 100% các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản lãnh, chỉ đạo công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thông qua các hội nghị, cuộc họp...; đồng thời chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể, như: Tại các hội nghị, cuộc họp chi bộ, họp thôn, tổ dân phố và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Đến nay, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng cơ bản được các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc và duy trì thường xuyên; nhiều đơn vị thực hiện tốt việc đọc, học và làm theo báo, tạp chí của Đảng; những tin tức nổi bật, những bài viết trên báo, tạp chí được vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị để tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo. Hiện, đã có 90% tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ thành phố thường xuyên đặt mua đủ các loại báo, tạp chí của Đảng.

Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được thực hiện theo hình thức tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập; các chi bộ thôn, tổ dân phố tổ chức quản lý tại nhà văn hóa. Việc duy trì đọc báo đầu giờ và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ,… trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, qua đó cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước, của tỉnh và thành phố; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để học tập và làm theo.

Đồng chí Trần Song Hà, Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú, cho biết: Thực hiện các văn bản hướng dẫn của T.Ư, của Tỉnh ủy và Thành ủy; trong những năm qua, Đảng ủy phường luôn duy trì việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Báo Hà Giang và xem đây là một nhu cầu cần thiết, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay,  nhằm đáp ứng kịp thời việc tìm hiểu, nắm bắt, xử lý, nghiên cứu thông tin có tính định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức và phục vụ cho công tác chuyên môn; xem việc tự học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó có việc nghiên cứu, tìm hiểu trên báo, tạp chí của Đảng là yêu cầu bắt buộc và là một tiêu chí để xem xét đánh giá cán bộ, đảng viên về mặt chính trị, tư tưởng.

Bài, ảnhVĂN NGHỊ

.