Tuyên truyền, vận động - "cầu nối" ý Đảng với lòng dân

Thứ Năm, 14/03/2019, 09:04 (GMT+7)

BHG -  “Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là đúng và phù hợp với tình hình của đất nước ta hiện nay. Nhưng nếu thiếu công tác tuyên truyền, vận động thì chủ trương, chính sách đó sẽ không đến được với nhân dân”. Đó là chia sẻ ấn tượng của Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Giang (TPHG) Lê Anh Tuấn khi nói về vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển KT-XH và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.

Người dân tổ 19, phường Minh Khai chăm sóc cây xanh, góp phần chỉnh trang tuyến phố văn minh.
Người dân tổ 19, phường Minh Khai chăm sóc cây xanh, góp phần chỉnh trang tuyến phố văn minh.

“Tư tưởng không thông thì đeo bình tông cũng nặng”, do vậy, then chốt khắc phục “bệnh” tư tưởng không thông được Ủy ban MTTQ TPHG xác định chính là công tác tuyên truyền, vận động. Bởi đây là “cầu nối” ý Đảng, lòng dân nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ thành phố thực hiện phương châm hướng mạnh về cơ sở. Thay vì tuyên truyền nội dung trên văn bản, những năm gần đây, Ủy ban MTTQ TPHG và các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước bằng các mô hình, hoạt động cụ thể để truyền truyền. Từ đây, nhiều phong trào, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam từng bước đi vào nề nếp, tạo sức lan tỏa mãnh mẽ trong đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tiêu biểu như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, “Ngày Vì người nghèo”…

Minh chứng điển hình cho thấy, hưởng ứng phong trào: “Cả nước chung tay xây dựng NTM”; giai đoạn 2015 – 2018, Ủy ban MTTQ TPHG đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố quyên góp, ủng hộ tiền, vật chất cho 3 xã xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, gồm: Phương Thiện, Phương Độ, Ngọc Đường với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều mô hình, phong trào của MTTQ và các tổ chức thành viên đi vào cuộc sống, dần trở thành nề nếp, như: “Xóa cầu tiêu trên ao”, “Xây dựng lò đốt rác tập trung”, “Tổng vệ sinh 2 lần/tháng”, “Tuyến đường nở hoa”, “Thắp sáng đường làng”… Qua đó, góp phần tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho các xã NTM của thành phố. Đặc biệt, với phương châm vận động: 9 việc của gia đình, 7 việc của thôn, 8 việc của xã; MTTQ đã tạo sự đồng thuận trong nhận thức của nhân dân: Xây dựng NTM chính là công nghiệp hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kết hợp hài hòa giữa phát triển KT-XH gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân… Theo đó, “Việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến”; nhân dân đã hiến trên 40.000 m2 đất để làm các công trình phúc lợi và đóng góp trên 60.000 ngày công làm đường bê-tông, kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi… Đến nay, 3/3 xã ngoại thành của TPHG đều ở giai đoạn duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã chuẩn NTM. Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ và các tổ chức thành viên, nhân dân đã chung sức hoàn thành 17 km đường bê-tông nông thôn, hơn 4.000 km kênh mương nội đồng, xây dựng 5 cổng làng, 36 lò đốt rác tập trung và 87 lò đốt gia đình; tháo dỡ trên 400 nhà cầu trên ao; di rời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn, thực hiện nếp sống văn minh.

Trong chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị, công tác tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức thành viên đã bám sát chủ đề của cấp ủy thành phố: “Tiếp tục thực hiện kỷ cương văn minh đô thị, nâng cao năng lực quản trị xã hội và chất lượng cải cách hành chính; tập trung thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế vùng động lực, thực hiện nói đi đôi với làm”. Từ quan điểm trên, các mô hình của MTTQ được cụ thể hóa để tuyên truyền thực hiện tại 5/5 phường, như: Phong trào “Toàn dân tham gia vệ sinh môi trường”, “Dọn trước cửa, rửa vỉa hè”, “Phụ nữ với 5 không, 7 nhớ trong công tác quản lý đô thị”… Đặc biệt, Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa tuyến phố văn minh, vận động nhân dân làm hơn 2.600 m đường bê-tông, 900 m rãnh thoát nước, 23 cổng vòm, 20 điểm trang trí đèn led, 150 đèn lồng, 50 bảng tin và hàng trăm cột treo băng zôn trị giá hàng tỷ đồng. Qua đó, góp phần xây dựng thành công 5/5 phường của TPHG đạt chuẩn Văn minh đô thị; 84/93 tuyến phố được công nhận Tuyến phố văn minh…

Bên cạnh kết quả trên, Ủy ban MTTQ TPHG còn phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng thành công 38 mô hình về phát triển kinh tế, 33 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội và 20 mô hình trong lĩnh vực QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị… Những kết quả điển hình trên đã chứng minh hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ trong công cuộc xây dựng TPHG phát triển toàn diện và bền vững.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.