Bắc Quang tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ Sáu, 15/02/2019, 09:01 (GMT+7)

BHG - Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong xây dựng Đảng; thời gian qua, Đảng bộ huyện Bắc Quang đã từng bước đổi mới phương pháp, hoàn thiện cách thức thực hiện nhiệm vụ KTGS, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp bàn công tác kiểm tra, giám sát.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp bàn công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ huyện Bắc Quang hiện có 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 414 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với trên 9.937 đảng viên. Năm 2018, trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và các cấp ủy; UBKT Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành các cuộc KTGS đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các nội dung KTGS chủ yếu tập trung vào những phần việc, như: Công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN, xây dựng Đảng…

Trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 5 cuộc đối với 9 tổ chức Đảng và 5 đảng viên; giám sát 6 cuộc đối với 6 tổ chức Đảng và 20 đảng viên. Các chi, Đảng ủy cơ sở kiểm tra được 40 cuộc với 40 tổ chức và 30 đảng viên; giám sát được 27 cuộc đối với 27 tổ chức và 10 đảng viên. Nội dung KTGS chủ yếu vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định chấp hành pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ và công tác xây dựng Đảng,… để từ đó phát hiện kịp thời và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đồng thời xem xét, đánh giá những ưu, nhược điểm và  phát hiện được những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận đối với cán bộ làm công tác KTGS từ huyện đến cơ sở; để công tác KTGS được thực hiện hiệu quả hơn nữa. Qua thực hiện nhiệm vụ KTGS đã giúp cấp ủy nhận xét, đánh giá đúng tình hình thực tế việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Theo đồng chí Lý Hồng Quang, Chủ nhiệm UBKT - Thanh tra huyện Bắc Quang: Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác KTGS của Đảng, UBKT huyện Bắc Quang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp như: Tuyên truyền, quán triệt về Điều lệ Đảng; tăng cường tái KTGS trong thực hiện các chương trình công tác trọng tâm, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, nhân rộng các mô hình chi, Đảng bộ mẫu về thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trực tiếp xuống làm việc, hướng dẫn theo đề án; đôn đốc, tập huấn hướng dẫn để công tác Đảng ở cơ sở được thực hiện tốt hơn. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm”; Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung chỉ đạo hiệu quả Đề án số 18-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS thi hành kỷ luật trong Đảng cấp cơ sở của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2017 – 2020”.

BÙI HƯƠNG

.