Xín Mần phát huy vai trò đảng viên tiên phong phát triển kinh tế gắn xây dựng Nông thôn mới

Thứ Bảy, 01/07/2017, 06:37 (GMT+7)

BHG- Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, năm 2016, huyện Xín Mần đã phát động phong trào thi đua (PTTĐ) đảng viên phát triển kinh tế (PTKT) gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn toàn huyện. Đến nay PTTĐ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đảng viên Hoàng Quốc Viết, gương điển hình ở thôn Làng Thượng (xã Khuôn Lùng) trong việc thực hiện phát triển kinh tế gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Đảng viên Hoàng Quốc Viết, gương điển hình ở thôn Làng Thượng (xã Khuôn Lùng) trong việc thực hiện phát triển kinh tế gắn với xây dựng Nông thôn mới.

 Phát huy vai trò tiên phong trong PTKT, mỗi đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ thực hiện đăng ký mô hình phát triển chăn nuôi trâu, bò với số lượng từ 3 con trở lên hoặc chọn mô hình phát triển sản xuất khác phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Gắn với PTKT, các hộ có đảng viên sẽ tiên phong, gương mẫu thực hiện xây dựng NTM như: Hiến đất làm các công trình phúc lợi, xây dựng bể nước, nhà tắm và các công trình phụ hợp vệ sinh... Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong công tác xã hội, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết, góp công, góp sức trong xây dựng NTM trên địa bàn.

Để PTTĐ được thực hiện có hiệu quả, huyện Xín Mần đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống trong toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò PTKT gia đình. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn các chi bộ thôn, bản triển khai họp Chi bộ về nội dung phát động PTTĐ. Phân công cụ thể cho các đồng chí đảng ủy viên được gắn với chi bộ tại các thôn, bản chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ các chi bộ trong việc đăng ký PTTĐ và tổ chức đăng ký thi đua đến từng đảng viên. Đối với cán bộ, đảng viên cần tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia các PTTĐ và gương mẫu, đi đầu tham gia phong trào xây dựng NTM.

Nhân dân xã Nấm Dẩn làm đường Đại đoàn kết ở thôn Nấm Chanh. Ảnh: CTV
Nhân dân xã Nấm Dẩn làm đường Đại đoàn kết ở thôn Nấm Chanh. Ảnh: CTV

Sau hơn 1 năm phát động, phong trào đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, tinh thần đoàn kết đến đông đảo đảng viên, nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đảng viên. Nhiều mô hình phát triển sản xuất của đảng viên được triển khai và nhân rộng. Thống kê cho thấy, toàn huyện Xín Mần đã có hơn 1.500 đảng viên đăng ký và thực hiện PTTĐ có hiệu quả. Trong đó, gần 400 mô hình chăn nuôi đại gia súc từ 3 con trâu, bò trở lên do đảng viên đang công tác tại huyện, xã có hộ khẩu thường trú trên địa bàn đăng ký thực hiện. Có gần 1.000 mô hình được đăng ký thực hiện đối với các đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn và hơn 600 đảng viên thực hiện xây dựng các công trình phục vụ xây dựng NTM như: Bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh... Qua đó, phong trào xây dựng NTM trên toàn huyện được nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện rộng rãi. Điển hình là xã Khuôn Lùng, xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2016. Sau khi phát động PTTĐ, xã có 89 đảng viên thực hiện mô hình nuôi trâu từ 3 con trở lên. Đến nay, toàn xã đã có 345 mô hình chăn nuôi tương tự. Đảng viên Hoàng Quốc Viết, thôn Làng Thượng, chia sẻ: Năm 2016, gia đình đã đăng ký mô hình chăn nuôi tổng hợp để PTKT. Ngoài nuôi trâu sinh sản với quy mô 7 con, gia đình còn nuôi cá, ba ba, nhím, mỗi năm cho thu nhập 50 - 60 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông Viết luôn gương mẫu trong việc thực hiện tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp”, hiến đất làm đường giao thông nông thôn... Tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình khác trong thôn tham gia xây dựng NTM trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Bí thư Đảng ủy xã Khuôn Lùng cho biết: Sau khi phát động PTTĐ đã mang lại hiệu quả thiết thực trong toàn Đảng bộ. Nhiều mô hình PTKT được đảng viên triển khai, thực hiện và nhân rộng trong toàn thể nhân dân. Trong đó, xuất hiện nhiều gương đảng viên điển hình như: Ông Hoàng Quốc Viết (thôn Làng Thượng), Hoàng Văn Sử (thôn Xuân Hòa)... Bên cạnh đó, đảng viên trên địa bàn đã phát huy tính gương mẫu xây dựng NTM trong quần chúng nhân dân, góp phần đưa xã Khuôn Lùng là xã đầu tiên của huyện Xín Mần về đích NTM trong năm vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xín Mần, Sin Văn Đức, cho biết: PTTĐ phát động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn, Đảng bộ, nhân dân trong toàn huyện và phát huy tốt vai trò, tiên phong của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ PTKT gắn với xây dựng NTM. Các mô hình PTKT hiệu quả của đảng viên từng bước được nhân rộng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên để thực hiện tốt các tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Văn Long

.