Phát huy tính chủ động của đảng viên trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Thứ Tư, 15/02/2017, 08:26 (GMT+7)

BHG- “Năm 2017, hoạt động của công ty sẽ tuân theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan dưới sự quản lý, giám sát, điều hành của Đại hội Cổ đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban giám đốc, bám sát Nghị quyết Đại hội các cấp và sự lãnh, chỉ đạo của Chi bộ” - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường bộ II Nguyễn Văn Thu nói. Ông Thu cho biết thêm, Công ty Cổ phần Đường bộ II, tiền thân là Công ty TNHH MTV Đường bộ II mới tiến hành Đại hội cổ đông, đi vào hoạt động theo hình thức doanh nghiệp cổ phần được gần một năm. Tuy bước đầu đã đạt được một số mặt tích cực như phát huy tính chủ động trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới tư duy, cách làm từ ban lãnh đạo đến người lao động... nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và phải thực sự năng động mới theo kịp guồng quay, tồn tại được trên thương trường.

Nhiệm vụ đầu tiên được Ban Chi ủy và 30 đảng viên trong Chi bộ, HĐQT xác định là phải sắp xếp, tinh giản cơ cấu quản lý, bộ máy tổ chức ở mức hợp lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả; sử dụng lao động trên tinh thần tinh gọn, đáp ứng nhu cầu, định hướng hoạt động; xây dựng hệ thống thang, bảng lương chức danh đúng năng lực, trình độ nhằm phân phối thu nhập hợp lý... như vậy sẽ tạo ra động lực lớn để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước khi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm vẫn được giao khoán, nặng tính “xin, cho” nên sức ỳ từ ban lãnh đạo, từng cán bộ, đảng viên rất lớn. Con người đông, nhưng trình độ chuyên môn, chất lượng lao động không cao, trong khi “bầu sữa” ngân sách giao hàng năm hạn hẹp, lại phải chia sẻ cho nhiều “con” nên thu nhập thấp dẫn đến tình trạng “chân ngoài dài hơn trong”, thực hiện công việc một cách chiếu lệ. Nhưng gần một năm hoạt động theo mô hình cổ phần, tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đang dần được khẳng định.

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại và cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, tháng 3.2016 Công ty TNHH MTV Đường bộ II được UBND tỉnh đồng ý tiến hành Đại hội Cổ đông, chuyển đổi hình thức hoạt động sang doanh nghiệp cổ phần. Việc đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Đường bộ II nhằm hướng tới mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, có điều chỉnh phù hợp với đặc thù, tăng tính tự chủ, minh bạch theo Luật Doanh nghiệp. Trước khi chuyển đổi, giá trị thực tế của công ty trên 32,2 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước trên 10 tỷ đồng. Vốn điều lệ của doanh nghiệp sau cổ phần 11 tỷ đồng, tương đương 1,1 triệu cổ phiếu, Nhà nước nắm giữ gần 774 nghìn cổ phần, chiếm trên 70% vốn điều lệ, số còn lại do các cổ đông của công ty nắm giữ; tổng số lao động sau cổ phần còn 132 người.

Nhìn lại quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ II trước khi chuyển đổi cho thấy nhiều gian nan, đòi hỏi phải sớm có sự đổi mới. Những khó khăn này xuất phát từ yếu tố khách quan mang lại, ở lĩnh vực truyền thống như duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh suất đầu tư bị cắt giảm nhiều, hiện chỉ còn 25 triệu đồng/km/năm, chỉ đáp ứng được 10% mức cần thiết. Trong khi đó, doanh nghiệp chưa chủ động tìm kiếm việc làm mới, hoạt động sửa chữa lớn các tuyến đường gần như chưa cạnh tranh được với các đơn vị khác. Hơn nữa, thay vì “xin, cho”, giao khoán như trước đây, từ năm 2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiến hành đấu thầu công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các tuyến Quốc lộ, đường địa phương, như vậy đặt các doanh nghiệp vào cuộc đua giành việc rất gay gắt. Chính vì vậy, nhu cầu tìm kiếm việc làm mới, sắp xếp lại lao động sau cổ phần được Ban Chi ủy, HĐQT xác định cần phải được tiến hành ngay, như vậy mới phát huy được tính chủ động, sáng tạo và nâng cao tinh thần trách nhiệm. Bước đầu chuyển sang mô hình cổ phần, giá trị sản xuất, kinh doanh năm 2016 đã đạt trên 23 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ thực tế trên, mục tiêu được Công ty Cổ phần Đường bộ II hướng đến và đặt quyết tâm giữ vững thị phần trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Trong 3 năm từ 2016-2018, Ban Chi ủy, HĐQT xác định, định hướng hoạt động dựa trên nguồn lực con người là then chốt, quản trị là khâu trọng yếu. Công ty sẽ thực hiện chức năng chủ yếu là ký kết các hợp đồng với khách hàng, chủ đầu tư, quản lý và triển khai các dự án có quy mô lớn, đầu tư tài chính vào các dự án nhằm từng bước đưa doanh thu, lợi nhuận sau thuế, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với người lao động, đóng, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế... theo đúng quy định của Nhà nước.

TIẾN CHIẾN

.