"Then chốt" là Đảng bộ phải mạnh

Thứ Tư, 25/01/2017, 11:09 (GMT+7)

Xuân 2017 - Trong năm qua, BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ đã quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Xác định đây là nhiệm vụ then chốt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT – XH trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến 3 đề án là nâng cao công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; quy hoạch đào tạo, luân chuyển cán bộ.

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ - Nguyễn Hồng Hải - trao giải “Hội thi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát lần thứ nhất” năm 2016. Ảnh: Hoàng Yến
Bí thư Huyện ủy Quản Bạ - Nguyễn Hồng Hải - trao giải “Hội thi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát lần thứ nhất” năm 2016. Ảnh: Hoàng Yến

Theo đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp phải tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng luôn được quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình xây dựng Nông thôn mới; tuyên truyền cho nhân dân các xã, thị trấn, đặc biệt là xã vùng biên thực hiện nghĩa vụ đi bầu cử; vận động bà con không sinh con thứ 3 trở lên và không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống là những chuyên đề được Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt. Năm 2016, huyện đã tổ chức “Hội thi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát lần thứ nhất” thu hút trên 300 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Từ đó, hướng quần chúng nhân dân chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được coi là nhiệm vụ thường xuyên. Trong năm đã kết nạp được 173 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 168 đảng viên. Đào tạo bồi dưỡng 2 cán bộ đạt trình độ thạc sỹ, 6 cán bộ đạt trình độ đại học và nhiều cán bộ được bồi dưỡng đạt trình độ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Thực hiện Đề án số 04 của của Ban tổ chức Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp giai đoạn 2016 – 2020” đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng Đảng ủy viên cơ sở cho 208 đảng viên và 7 lớp bồi dưỡng Chi ủy viên cơ sở cho 426 đảng viên. 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ huyện tăng cường thực hiện qua công tác kiểm tra, giám sát theo Đề án số 05-ĐA/HU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, giai đoạn 2016 - 2020. Với phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”, BTV Huyện ủy đã kiểm tra được 51 tổ chức Đảng và 10 đảng viên, tăng 12 tổ chức Đảng và 9 đảng viên so với năm trước; giám sát được 2 tổ chức Đảng và 4 đảng viên. Các Đảng ủy trực thuộc kiểm tra được 17 tổ chức Đảng cấp dưới và 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra được 2 tổ chức Đảng và 5 đảng viên; giám sát được 2 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Từ đó, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực.

Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Hồng Hải, cho biết: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất được Huyện ủy xác định tập trung chỉ đạo trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn ngày càng cao. Tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” theo Chỉ thị số 03 - CT/TU của BTV Tỉnh ủy. Đổi mới công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương về công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân”.

LÊ HẢI

.