Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2017)

72 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 - 25.12.2017)

Thứ Năm, 09/02/2017, 08:46 (GMT+7)

(TIẾP THEO)

BHG- Đảng bộ tỉnh Hà Giang được thành lập ngày 25/12/1945, do xứ uỷ Bắc Kỳ ký Quyết định thành lập. Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ gồm có 5 đồng chí (Xứ uỷ Bắc kỳ cử), đồng chí Hồng Quân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ. Ngày công bố thành lập Đảng bộ tỉnh cũng là ngày công bố thành lập chi bộ đầu tiên của tỉnh Hà Giang lấy tên là “Chi bộ cơ quan công sở”; đồng chí Hồng Quân, Bí thư Tỉnh uỷ, trực tiếp là Bí thư Chi bộ, khi mới thành lập có 5 đảng viên (Là một chi bộ Đảng, cũng là Ban chấp hành lâm thời của Đảng bộ tỉnh).

Sau ngày thành lập, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, triển khai ngay một số nhiệm vụ quan trọng: Chuẩn bị cho công tác tổng tuyển cử toàn quốc bầu Quốc hội nước ta (ngày 06-01-1946) ở tỉnh Hà Giang và bầu Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Giang; thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách mà Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi là: đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; tập trung phát triển tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, mở rộng cơ sở cách mạng và giác ngộ quần chúng. Đến cuối năm 1946, toàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã có 49 đảng viên sinh hoạt ở hai chi bộ và một tổ Đảng.  Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)

Thực hiện Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và Uỷ ban Hành chính lâm thời tỉnh Hà Giang đã kết hợp chặt chẽ với Mặt trận Việt Minh và các tổ chức đoàn thể quần chúng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tăng gia sản xuất, “Diệt giặc đói”, lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện khẩu hiệu “Nhường cơm sẻ áo”, “Lá lành đùm lá rách” và noi theo gương sáng “Nhịn bữa cứu đói” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cứ 10 ngày nhịn một bữa...  Bên cạnh đó đã lãnh đạo đồng bào các dân tộc ra sức phát triển kinh tế, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục với phong trào “bình dân học vụ” tăng cường củng cố xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện”, chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Quân và dân các dân tộc Hà Giang đã góp phần cùng với đồng bào cả nước làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. 

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc (1954 – 1975)

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã tích cực xây dựng các phương án đối phó với “chiến tranh phá hoại” của đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống cách mạng, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang đóng góp sức người, sức của cho chiến trường Miền Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đến ngày 06-4-1972, Mỹ bắt đầu đánh phá trở lại miền Bắc, trước tình hình đó Đảng bộ Hà Giang đã chỉ đạo quân, dân trong tỉnh chuẩn bị đối phó, đúng như dự đoán, tháng 10-1972, không quân Mỹ bắn phá cầu Vĩnh Tuy. Do chuẩn bị tốt, cảnh giác cao, lực lượng phòng không đánh trả quyết liệt, bảo vệ cầu, bảo vệ mạch máu giao thông thông suốt. Đến tháng 01-1973 Mỹ phải ký Hiệp định Pari. Từ ngày 27-3 đến ngày 14-4-1971, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V của tỉnh đã khai mạc. Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí Ủy viên chính thức, 02 uỷ viên dự khuyết trong Ban Chấp hành. Đồng chí Lê Văn Lương được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. Từ năm 1971 đến 1973, toàn tỉnh có 09 Đảng bộ các huyện, thị xã; 132 chi bộ xã và khu phố, 205 chi bộ hợp tác xã, 122 chi bộ cơ quan... Từ ngày 06 đến ngày 13-3-1975, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ VI đã họp tại thị xã Hà Giang. Đại hội đã bầu đồng chí Lê Văn Lương làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Thời kỳ hợp nhất hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên từ năm 1975 đến năm 1991      

Tháng 12-1975, tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang được hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên, sau khi hợp nhất, công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức được tiến hành thường xuyên, liên tục. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước chăm lo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đặc biệt trong thời gian này quân, dân các dân tộc Hà Giang đã anh dũng kiên cường chiến đấu giữ vững chủ quyền biên giới trước sự bành trướng của Trung Quốc.

Giai đoạn tái lập tỉnh Hà Giang (tháng 8-1991) cho đến nay

Những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong suốt những năm qua vô cùng to lớn. Một số những kết quả nội bật mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đạt được đó là:

- Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân cả nhiệm kỳ đạt 6,45%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ cấu từng ngành kinh tế đổi mới theo chiều hướng tích cực.

- Sản xuất công nghiệp có bước đột phá rõ nét, đóng góp đáng kể vào thu ngân sách trên địa bàn; công nghiệp khai khoáng đã từng bước được chuyển từ khai thác, bán nguyên liệu thô sang chế biến sâu; công nghiệp thủy điện tiếp tục được đầu tư đạt hiệu quả.

- Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh; du lịch phát triển cả về quy mô, chất lượng, đạt kết quả, có tính đột phá, tạo tiền đề cho tỉnh Hà Giang từng bước trở thành một trong những trung tâm du lịch Quốc gia; lượng khách du lịch đến Hà Giang tăng nhanh. Kinh tế biên mậu bước đầu đạt được kết quả tích cực, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2011 - 2015 tăng 1,8 lần so với giai đoạn 2005 - 2010.

- Chất lượng giáo dục toàn diện được cải thiện; tỷ lệ học sinh giỏi các cấp và chuyển lớp, chuyển cấp hàng năm đều tăng; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% các xã có trường học trung tâm được đầu tư xây dựng kiên cố.

- Công tác y tế có nhiều tiến bộ, mức hưởng thụ các dịch vụ y tế được nâng lên; 100% trạm y tế xã có bác sỹ luân phiên đến trực, thăm khám bệnh cho nhân dân; 96,67 % thôn có nhân viên y tế.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng Nông thôn mới có chuyển biến tích cực; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc được đặc biệt quan tâm; các thiết chế văn hóa ở cơ sở từng bước được đầu tư; hệ thống bưu chính - viễn thông phát triển mạnh và đang được hiện đại hóa, hoạt động của cơ quan báo chí có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin có bước đột phá, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh tăng cao, từ vị trí thứ 63/63 tỉnh, thành năm 2010 lên 13/63 năm 2015.

- Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai đồng bộ; nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện có hiệu quả; các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm; chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và phong trào đền ơn, đáp nghĩa được thực hiện hiệu quả.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển; triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh được triển khai tích cực, toàn diện, hiệu quả; công tác tư pháp đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm giữa các cơ quan tư pháp và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, các ngành, địa phương có công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có chuyển biến tích cực, kịp thời giải quyết các vụ án, vụ việc; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện; công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; công tác đối ngoại được quản lý chặt chẽ, đẩy mạnh.- Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội được đặc biệt quan tâm; chính quyền các cấp được xây dựng và hoạt động ngày càng hiệu quả. 

(Còn nữa)

BTV (Theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.